Delavcem in podjetjem

Poenostavimo čezmejno zaposlovanje

Euradria si prizadeva za izboljšanje pogojev zaposlovanja v čezmejni regiji območju med Italijo in Slovenijo, po eni strani povečati zaposlitvene možnosti delavcev, po drugi pa delodajalcem olajšati postopek iskanja ustreznega kadra in pri tem zagotoviti ustrezno strokovno podporo uporabnikom storitev, ki se izvajajo v okviru projekta.

SOCIALNA VARNOST, OBDAVČENJE, BREZPOSELNOST IN TRG DELA

Najdi informacije in prenesi vodnike

Vodniki za socialno varnost, obdavčitev in brezposelnost na čezmejnem območju:

Vodnik pojasnjuje italijanski in slovenski pokojninski sistem.

Vodnik je posodobljen do januarja 2022 in je v italijanskem jeziku;

PRENESI VODNIK

Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedba obveznega zdravstvenega prispevka

Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedba obveznega zdravstvenega prispevka Z 31. decembrom 2023 se ukinja prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. S 1. januarjem 2024 se uvaja obvezni zdravstveni prispevek (OZP). Tuje zavarovane osebe ne plačujejo obveznega zdravstvenega prispevka, saj niso vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji. Te osebe nimajo obveznosti za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka, ne glede na to, ali uveljavljajo storitve • s slovensko kartico zdravstvenega zavarovanja (npr. dnevni migranti iz Slovenije, zaposleni v sosednji članici EU) • evropsko kartico, s certifikatom, ki nadomešča evropski kartico • s potrdilom, ki je bilo izdano na podlagi bilateralnega sporazuma. Stroške za zdravstvene storitve, zdravila in medicinske storitve v celotni pogodbeni vrednosti Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vključi v obračun dejanskih stroškov s tujimi nosilci zavarovanj.

Več informacij

Priročnik “Osnovna navodila za čezmejne delavce”

Vsebuje posodobljene informacije o socialni varnosti in obdavčitvi, brezposelnosti in vprašanjih trga dela na čezmejnem območju.

PRENESI VODNIK

PRIZNAVANJE DAJATEV ZA NEZGODE NA DELOVNEM MESTU IN POKLICNE BOLEZNI

Osebe s stalnim bivališčem v sloveniji, ki so zaposlene v italiji; osebe s stalnim bivališčem v italiji, ki delajo v sloveniji

PRENOS

NADOMESTILO ZA BREZPOSELNOST

Osebe s stalnim bivališčem v sloveniji, ki so zaposlene v italiji; osebe s stalnim bivališčem v italiji, ki delajo v sloveniji

PRENOS

OTROŠKI DODATKI

Osebe s stalnim bivališčem v sloveniji, ki so zaposlene v italiji; osebe s stalnim bivališčem v italiji, ki delajo v sloveniji

PRENOS

ITALIJANSKI IN SLOVENSKI POKOJNINSKI SISTEM: KRATEK VODNIK

Starostne (zgodnje), invalidske in družinske pokojnine.

PRENOS

PORODNIŠKI IN STARŠEVSKI DOPUST

Porodniški, očetovski in starševski dopust v Italiji in Sloveniji

PRENOS

NADOMESTILO ZA BOLEZEN

Pravila za potrjevanje bolezni v Italiji in Sloveniji ter ureditev izplačevanja dajatev.

PRENOS

POSEBNE POTREBE

Ocena zdravstvenega stanja, spričevalo in dostop do dela prek javnih zavodov za zaposlovanje v Italiji in Sloveniji

PRENOS

KMETIJSKI IN SEZONSKI DELAVCI

Preberi več

Kmetijski in sezonski delavci

PRENOSNI DOKUMENT A1: PRIDOBITEV POTRDILA A1 ZA OPRAVLJANJE DELA V DRŽAVAH EU, EGP IN ŠVICI

Certifikat A1 predstavlja izkaz veljavne zakonodaje na področju socialne varnosti v primeru izvajanja storitev ali dela v drugi državi članici Evropske unije (EU), EGP ali v Švici

Izvedite več o potrdilu A1 v vodnikih v ITALIJANSKEM in SLOVENSKEM JEZIKU.

V Italiji je INPS odgovorna inštitucija za elektronsko izdajo potrdila A1. Preko spletne strani se omogoča delavcem spletno oddajo vlog za izdajo prenosnega dokumenta A1. Ravno tako je možno vložiti tudi spletno vlogo za izdajo potrdila A1 za napotitev delavca v gospodinjstvu in javnega uslužbenca. Za omenjene vrste delavcev je delodajalec obvezan za oddajo vloge. Spletne storitve so dostopne delavcem in pooblaščenim subjetkom, delodajalcem in pooblaščeni subjekti (za omejene primere,pri katerih je dovoljeno oddajanje vlog iz strani delodajalca).

Referenčno spletišče

V Sloveniji je odgovoren Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – ZZZS za izdajo potrdila A1. Temu je namejen vprašalnik/e-vloga, ZZZS bo nato preveril ali delodajalec oziroma vlagatelj/ delavec izpolnjuje pogoje za izdajo potrdila A1.

Več informacij

Partnerji v projektu

EURADRIA je projekt, ki povezuje
 • Partners Logo

  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

  Lead Partner

 • Partners Logo

  Informest

  Management

 • Partners Logo

  UIL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Obalna Sindikalna Organizacija

  Trade Union

 • Partners Logo

  CGIL FVG

  Trade Union

 • Partners Logo

  ANPAL

  Associated Partner - NCO

 • Partners Logo

  INCA

  Patronage

 • Partners Logo

  CISL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Patronato Inas

  Patronage

 • Partners Logo

  Obmmčna Obrtno-Podjetniška

  Trade Union

 • Partners Logo

  Zavod Republike Slovenje

  Associated Partner - NCO & Regional PES

 • Partners Logo

  Csi nord est

  Trade Union

 • Partners Logo

  SDGZ/URES

  Association of employers

 • Partners Logo

  Servis

  Association of employers

 • Partners Logo

  Primorska Gospodarska

  Association of employers

 • Partners Logo

  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

  Lead Partner

 • Partners Logo

  Informest

  Management

 • Partners Logo

  UIL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Obalna Sindikalna Organizacija

  Trade Union

 • Partners Logo

  CGIL FVG

  Trade Union

 • Partners Logo

  ANPAL

  Associated Partner - NCO

 • Partners Logo

  INCA

  Patronage

 • Partners Logo

  CISL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Patronato Inas

  Patronage

 • Partners Logo

  Obmmčna Obrtno-Podjetniška

  Trade Union

 • Partners Logo

  Zavod Republike Slovenje

  Associated Partner - NCO & Regional PES

 • Partners Logo

  Csi nord est

  Trade Union

 • Partners Logo

  SDGZ/URES

  Association of employers

 • Partners Logo

  Servis

  Association of employers

 • Partners Logo

  Primorska Gospodarska

  Association of employers