Delavcem in podjetjem

Poenostavimo čezmejno zaposlovanje

Euradria si prizadeva za izboljšanje pogojev zaposlovanja v čezmejni regiji območju med Italijo in Slovenijo, po eni strani povečati zaposlitvene možnosti delavcev, po drugi pa delodajalcem olajšati postopek iskanja ustreznega kadra in pri tem zagotoviti ustrezno strokovno podporo uporabnikom storitev, ki se izvajajo v okviru projekta.

Izobraževanje in usposabljanje

Ta stran vsebuje informacije o dejavnostih, povezanih s pridobivanjem, razvojem in priznavanjem spretnosti in kompetenc v čezmejni regiji, ter o koristnih novostih in pobudah na evropski ravni.

Nacionalnih ogrodij kvalifikacij v Evropi (EQF EUROPASS)

Informacije o nacionalnih ogrodjih kvalifikacij in ravneh kvalifikacij S pomočjo evropskega ogrodja kvalifikacij (EQF) je mogoče ugotoviti, kako se nacionalna ogrodja kvalifikacij (NFQ) povezujejo med seboj. Orodje vam omogoča, da izberete dve državi in preverite, katere vrste kvalifikacij so vključene v nacionalna ogrodja, ki se sklicujejo na evropsko ogrodje kvalifikacij. Za vsako vrsto nacionalne kvalifikacije lahko najdete do 5 primerov kvalifikacij.

PRIMERJAJ KADRE

Instrumentov vajeništva in pripravništva v Italiji in Sloveniji

S pridobivanjem informacij o vrsti instrumenta in njegovem namenu, ciljnih skupinah in trajanju, usposabljanju in z delom povezanih komponentah.

PRIMERJAJ ORODJA

Kontrolni seznam za objavo ponudb vajeništva in pripravništva (“How To A&T” – Checklist)

v čezmejni regiji: podpora gostiteljskim podjetjem, promotorjem in posredniškim organizacijam v skladu z evropskimi merili kakovosti, ki jih je določila mreža EURES. Kontrolni seznam je v angleščini. Za pomoč se obrnite na svetovalca EURES v regiji Euradria.

OGLEJ SI PREGLEDNICO

Inovacije in raziskave

na čezmejnem območju

ODKRIJ VEČ

Glavni zaposlitveni oddelki čezmejnega trga

Dva posebna skupna in pomembna vodilna sektorja v čezmejni regiji, zbiranje informacij o osnovnih poklicnih veščinah čezmejnih delavcev, zaposlenih v izbranih vodilnih sektorjih, in o potrebah delodajalcev, pri čemer so upoštevani tudi spreminjajoči se scenariji izbranih sektorjev na projektnem območju, da bi opredelili 10 ustreznih in dvostransko priznanih nastajajočih poklicnih profilov na čezmejnem območju.

Ustvarite profil EUROPASS

v katerem lahko spremljate svoja znanja in spretnosti, pripravite življenjepis v evropskem formatu in spremno pismo ter načrtujte študij ali usposabljanje.

USTVARI SVOJ PROFIL

Partnerji v projektu

EURADRIA je projekt, ki povezuje
 • Partners Logo

  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

  Lead Partner

 • Partners Logo

  Informest

  Management

 • Partners Logo

  UIL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Obalna Sindikalna Organizacija

  Trade Union

 • Partners Logo

  CGIL FVG

  Trade Union

 • Partners Logo

  ANPAL

  Associated Partner - NCO

 • Partners Logo

  INCA

  Patronage

 • Partners Logo

  CISL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Patronato Inas

  Patronage

 • Partners Logo

  Obmmčna Obrtno-Podjetniška

  Trade Union

 • Partners Logo

  Zavod Republike Slovenje

  Associated Partner - NCO & Regional PES

 • Partners Logo

  Csi nord est

  Trade Union

 • Partners Logo

  SDGZ/URES

  Association of employers

 • Partners Logo

  Servis

  Association of employers

 • Partners Logo

  Primorska Gospodarska

  Association of employers

 • Partners Logo

  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

  Lead Partner

 • Partners Logo

  Informest

  Management

 • Partners Logo

  UIL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Obalna Sindikalna Organizacija

  Trade Union

 • Partners Logo

  CGIL FVG

  Trade Union

 • Partners Logo

  ANPAL

  Associated Partner - NCO

 • Partners Logo

  INCA

  Patronage

 • Partners Logo

  CISL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Patronato Inas

  Patronage

 • Partners Logo

  Obmmčna Obrtno-Podjetniška

  Trade Union

 • Partners Logo

  Zavod Republike Slovenje

  Associated Partner - NCO & Regional PES

 • Partners Logo

  Csi nord est

  Trade Union

 • Partners Logo

  SDGZ/URES

  Association of employers

 • Partners Logo

  Servis

  Association of employers

 • Partners Logo

  Primorska Gospodarska

  Association of employers