Delavcem in podjetjem

Poenostavimo čezmejno zaposlovanje

Euradria si prizadeva za izboljšanje pogojev zaposlovanja v čezmejni regiji območju med Italijo in Slovenijo, po eni strani povečati zaposlitvene možnosti delavcev, po drugi pa delodajalcem olajšati postopek iskanja ustreznega kadra in pri tem zagotoviti ustrezno strokovno podporo uporabnikom storitev, ki se izvajajo v okviru projekta.

VSE SLUŽBE ZA OBVEŠČANJE

Partnerstvo

Projekt EURADRIA je rezultat edinstvenega partnerstva v čezmejni regiji med Italijo in Slovenijo, ki združuje nacionalne in regionalne javne organe, zavode za zaposlovanje, delodajalska in sindikalna združenja v enotno omrežje, čigar glavni cilj je olajšati prosto gibanje delavcev in prispevati k odpravi ovir za čezmejno mobilnost delovne sile na tem območju.

Posebna strokovna znanja partnerjev v mreži omogočajo zadoščanje potrebam čezmejnega dela na območju z izraženo evropsko pripadnostjo, kjer je v preteklosti bil vedno prisoten pojav »čezmejnosti«.

Osrednjo vlogo ima pri tem nedvomno sodelovanje med italijanskimi in slovenskimi Euresovimi svetovalci, ki izpolnjujejo potrebe po informacijah o mobilnosti delavcev v obmejnih regijah Italije in Slovenije.

Omrežje EURES, ustanovljeno leta 1993, je mreža sodelovanja, ki povezuje Evropsko komisijo in javne zavode za zaposlovanje iz držav Evropskega gospodarskega prostora (države EU skupaj z Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom), Švico in druge partnerske organizacije. Skupni viri članic EURES in partnerskih organizacij zagotavljajo trdno osnovo, ki omogoča omrežju EURES nudenje visokokakovostnih storitev delavcem in delodajalcem.

Združitev omrežja Eures in omrežja Euradria projektu ne omogoča le iskanja možnosti in tveganj glede delovne mobilnosti, temveč tudi predlaganje najustreznejših rešitev za zadostitev potrebam delodajalcev in delavcev na čezmejnem območju.

Prek projekta EURADRIA je na ozemlju Furlanije-Julijske krajine in v Sloveniji bilo vzpostavljenih 9 informacijskih pultov. Zahvaljujoč Info pultom bodo delavci in delodajalci imeli ustrezno podporo ter dobili odgovore na vsa morebitna vprašanja, povezana s čezmejno mobilnostjo.

FILTRIRAJ PO

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Centralni direktorat za delo, usposabljanje, izobraževanje in družino predstavlja regionalni javni zavod za zaposlovanje in je odgovoren za opredelitev strategij in instrumentov za spodbujanje zaposljivosti in zaposlovanja. Naloge in cilji osrednjega direktorata so zagotavljanje storitev na področju zaposlovanja, storitev za iskalce zaposlitve in podjetja, usposabljanja, poklicev, enakih možnosti in zagotavljanja kakovosti ter analiziranje in zbiranje podatkov o regionalnem trgu dela.
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina je vodilni prijavitelj programa EURADRIA od leta 2015.

Kontakti

TRIESTE – Via San Francesco, 37 34133

UDINE – Via della Prefettura, 16 33100

INAS, Zavod za varstvo italijanskih in slovenskih delavcev, Nova Gorica

Zavod INAS Slovenija, ki je nastal na pobudo italijanskega sindikata CISL, nudi brezplačna svetovanja in storitve čezmejnim delavcem, upokojencem in priseljenim državljanom, za urejevanje zahtevkov in iskanja najboljše rešitve pri vprašanjah iz področja socialnega, pokojninskega ali zdravstvenega zavarovanja.
Na INAS se lahko obrnejo delavci in upokojenci z vprašanji, ki zadevajo pokojnine, preverjanje skupne pokojninske dobe in plačanih prispevkov, otroških dodatkov, nadomestil za primer brezposelnosti, nadomestil za primer nesreče na delovnem mestu in/ali priznanjem poklicne bolezni, ureditev obveznih izjav za ohranjanje pravice do izplačila italijanske pokojnine ter v zadevah povezanih z davčnim področjem.

Kontakti

HEADQUARTER – KIDRIČEVA ULICA 9A, 5000 NOVA GORICA, SLOVENIA

Office in Koper – GORTANOV TRG 15, 6000 KOPER

Katija Terpin

Nova Gorica – 0038653380197
Koper – 0038651635440

OBALNA SINDIKALNA ORGANIZACIJA – KS 90

Obalna sindikalna organizacija – Konfederacija sindikatov 90 (OSO – KS 90) je bila ustanovljena leta 1990 v Kopru s ciljem sodelovanja s socialnimi partnerji in soustvarjanja pravične socialne politike. S pomočjo socailnega dialoga, s sklepanjem kolektivnih pogodb in vključevanjem v pogajanja za izboljšanje plač in delovnih pogojev delavcev, aktivno sodeluje v procesu ustvarjanja države blaginje.
Glavni cilj OSO-KS 90 je zastopanje interesov njenih članov, izboljšanje njihovih delovnih pogojev in plač ter spodbujanje domačih in tujih dobrih praks glede vprašanj v zvezi z delom in zaposlovanjem.
Socialni dialog je bistveno orodje, s katerim organizacija poskuša ustvariti in uporabljati ekonomske politike za zagotovitev delavskih pravic.
Od svoje ustanovitve se OSO – KS 90 mednarodno udejstvuje s sodelovanjem pri evropskih projektih na temo dela in zaposlovanja, kot tudi s čezmejnim sodelovanjem s partnerji, ki zasledujejo enake cilje.

Kontakti

Trg Brolo 2, 6000 Koper-Capodistria, Slovenija

UNIONE REGIONALE UIL DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – UIL FRIULI VENEZIA GIULIA

Italijansko delavsko združenje (U.I.L.) je sindikat delavcev, združenih v zagovarjanju pravic in skupnih strokovnih, gospodarskih in socialnih interesov stroke, katerega delovanje temelji na spoštovanju načel demokracije in svobode, zajetih v italijansko ustavo in v Listino Evropske unije o temeljnih pravicah.
Eden izmed ciljev združenja UIL je zaščita pravice do dela, zdravja, varnosti, izobraževanja in usposabljanja, doma, pokojnine.

Organizirano je v panožna združenja, ki zagotavljajo pogodbeno in procesno varnost delavcev z vseh področij, od proizvodnje do storitev, od kmetijstva do javne uprave, ter tudi upokojencem.
UIL razpolaga s sedeži po celotnem italijanskem območju, interesentom pa nudi številne storitve pomoči in zaščite, ki so na voljo tudi na območjih drugih držav po celem svetu. Izvaja tudi storitve usklajevanja in pogajanja z ustanovami na vseh stopnjah ter z lokalnimi skupnostmi, za zaščito interesov svojih lastnih zastopnikov.
Regionalno združenje UIL Furlanije – Julijske krajine si prizadeva za sledenje načelom in izvedbo politik združenja UIL na območju Furlanije – Julijske krajine.

Kontakti

Via Ugo Polonio 5, 34125 Trieste

Michele Berti

servizioeures@uilfvg.org

CGIL FVG

Italijanska generalna konfederacija dela (Confederazione Generale Italiana del Lavoro, CGIL) je splošna sindikalna organizacija programske, enotne, posvetne, demokratične, večetnične narave, žensk in moških, ki svoje programe in delovanje usmerja na osnovi ustave Republike Italije.
Organizacija CGIL ocenjuje, da je dejavna solidarnost med delavci iz vseh držav in sindikalnimi organizacijami, ki jih predstavljajo, odločilen dejavnik za mir, za uveljavitev človeških, državljanskih in sindikalnih pravic ter politične, gospodarske in socialne demokracije.

Organizacija CGIL v najprimernejši obliki in z najustreznejšimi postopki ščiti pravico do pravičnega in nepristranskega delovnega odnosa vseh delavk in delavcev ter hkrati daje skupnosti na razpolago storitve pokroviteljstva, davčne pomoči in obravnave pravnih sporov.

CGIL je povezana z Evropsko konfederacijo sindikatov (European Trade Union Confederation, ETUC), v katere ustrezne strukture so vključene trgovinske zveze ali posamezni sindikati, in z Mednarodno konfederacijo sindikatov (MKS).

Kontakti

via Pondares 8, 34131 Trieste

PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA – CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF PRIMORSKA – PGZ

PGZ kot stičišče gospodarstva v obalno-kraški regiji, predstavlja regijski center/hub za podjetja, organizacije in podjetnike iz 8 občin v gospodarsko zelo aktivni regiji z naslednjimi ključnimi aktivnostmi: logistika, turizem in kovinsko-predelovalna industrija. Poleg celostne podpore naših članov zagotavljamo tudi kakovostne mreženjske, izobraževalne in druge dogodke, naše člane aktivno vključujemo tudi v regijsko in širše pomembne nacionalne ter evropske projekte. Spodbujamo inovativnost, internacionalizacijo in sodelovanje ter prenos znanja.

Smo nosilci konzorcija SPOT svetovanje Obalno – kraške regije, je ena izmed 12 regijskih točk, kjer je zagotovljena brezplačna pomoč pri postopkih registracije, izbrisa in statusnih sprememb, ravno tako je zagotovljen širok nabor storitev na različnih področjih v obliki informiranja, svetovanja, organizacije delavnic in usposabljanj, itd.

V okviru projekta Euradria 2019, smo vzpostavili še info točko – Info desk, kjer lahko delodajalci in fizične osebe dobijo vse informacije oziroma se jih usmeri na ustrezne institucije glede čezmejnega: zaposlovanja in pogodb, odprtja podjetja v Sloveniji ali v Italiji, glede davkov, subvencij, pravic delavcev, porodniških odsotnosti, boleznin, invalidnin, družinskih dodatkov etc.

Kontakti

Ferrarska ulica 2, 6000 Koper, Slovenija

CISL FVG – Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Unione Sindacale Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

CISL (Italijanska konfederacija delavskih sindikatov) je sindikalna organizacija, katere najpomembnejši cilj je zaščita in napredovanje pri delu, ohranjanje njegovega dostojanstva ter njegovih plačnih, regulativnih in strokovnih pogojev.
Delovanje CISL Furlanije – Julijske krajine je razdeljeno v dve stopnji, s političnim organom, ki opredeljuje smernice in ohranja institucionalne odnose, ter 19 panožnimi združenji, ki zastopajo različne delovne sektorje.
Konfederacija CISL poleg tega preko določenih združenj in pridruženih pravnih teles kot so, na primer, INAS, CAF in IAL, upravlja z mrežo storitev, namenjenih državljanom.
CISL se na mednarodnem področju preko projekta Euradria ter s pomočjo dejavnosti medregijskih sindikalnih odborov (IRTUC), ki združujejo CGIL, CISL ter sindikate Avstrije, Slovenije in Hrvaške, ukvarja z vprašanji, ki zadevajo obmejno delo.

Kontakti

Piazza Dalmazia 1, 34133 Trieste

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica deluje na področju zastopanja, svetovanja, izobraževanja, promocije in podpore obrtnikom in podjetnikom.

Obrtnike in podjetnike povezuje skozi 13 sekcij, ki izhajajo iz različnih poslovnih segmentov (gradbeništvo, promet, frizerstvo, kozmetična dejavnost, lesarska dejavnost, elektro, energetika in IT dejavnost, avtoserviserji, cvetličarstvo, trgovska, gostinska, kovinarska, grafična in tekstilna dejavnost).

Zbornica opravlja pomembno funkcijo pri informiranju javnosti, tako skozi revijo Podjetniške novice, kot tudi preko drugih komunikacijskih kanalov. Združuje in med seboj povezuje več kot 600 poslovnih subjektov z območja Goriške. Ima številne izkušnje iz sodelovanja v različnih projektih državnih in mednarodnih razsežnosti.

Kontakti

Ul. Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica

SDGZ–URES – SLOVENSKO DEŽELNO GOSPODARSKO ZDRUŽENJE – UNIONE REGIONALE ECONOMICA SLOVENA

Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ/URES) / Slovensko združenje regionalnih podjetij / je medpanožna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1946 z namenom zastopanja slovenskih podjetnikov , ki poslujejo v Italiji. Že več kot 70 let SDGZ/URES spodbuja razvoj gospodarstva v Avtonomni deželi Furlanija-Julijska krajina in zagovarja interese svojih članov. SDGZ/URES podpira svoje člane v njihovih odnosih z javnimi ustanovami in upravami ter jim nudi podporo pri zadevah, ki so povezane z varovanjem, uveljavljanjem in razvojem širokega kroga podjetij in panog.

Trenutno je SDGZ – URES pridruženo 500 podjetnikov, ki so razdeljeni v 5 različnih oddelkov glede na njihov poslovni sektor:

 • Zunanja trgovina in storitve
 • Trgovina na drobno
 • Hoteli, bari, restavracije in turizem
 • Obrt
 • Samostojni podjetniki.

Poleg funkcije zastopanja, SDGZ-URES organizira tečaje za izobraževanje in usposabljanje, promocijske dogodke in udeležbe na sejmih ter zagotavlja podporo vpisanim članom glede upravnih in birokratskih vprašanj.

Že od 90-ih let prejšnjega stoletja je SDGZ-URES postala ena najbolj prepoznavnih organizacij pri spodbujanju čezmejnega sodelovanja z Republiko Slovenijo, Republiko Hrvaško in drugimi državami vzhodne Evrope, kakor tudi eden najbolj aktivnih subjektov pri podpori podjetjem, ki želijo poslovati čezmejno ali izvajati naložbe v sosednjo državo.

Kontakti

Via Civerone 8, 34133 Trieste

INCA CGIL

Društvo INCA Slovenija skrbi in spodbuja pravice, ki zadevajo delo, zdravje, socialno in ekonomsko varnost ter skrbstvene storitve in ki jih zakonska in pogodbena določila – italijanska, slovenska, mednarodna – priznavajo vsem osebam.
INCA Slovenija je predstavništvo italijanske organizacije CGIL, ki izvaja (v obliki informacijsko točke) storitve obveščanja in pomoči delavcem in upokojencem.
Je del mednarodne mreže INCA, ki se nahaja v tujini in ima v Evropi, Ameriki, Oceaniji in Afriki 94 poslovnih enot.

Kontakti

Vojkovo nabrezje 23, 6000 Koper-Capodistria, Slovenija

INFORMEST – AGENZIA PER LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE

Razvojna agencija Informest je bila ustanovljena leta 1991 s ciljem spodbujanja gospodarskega sodelovanja z Avstrijo, državami Srednje Evrope in Balkana ter nekdanjo Sovjetsko zvezo po padcu berlinskega zidu.
Vse od svoje ustanovitve dalje je bila agencija Informest pomembno orodje Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine pri opravljanju vloge, ki jo ta ima kot obmejna evropska regija.

V svoji tridesetletni zgodovini mednarodnih odnosov in dejavnosti se je njen razvoj prilagajal spremenjenim geopolitičnim okoliščinam, značilnim za zgodovino italijanske vzhodne meje.
Dandanes Informest med svoje ustanovitelje šteje Avtonomno deželo Furlanijo – Julijsko krajino ter deželo Benečijo, kot redni družbeniki Zbornice za trgovino, industrijo, obrt in kmetijstvo pa se v njeno delovanje vključujejo tudi goriške in trbiške občine ter gorska skupnost Furlanije.

V okviru projekta EURADRIA agencija Informest predstavlja povezano telo vodilne ustanove, Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine in skrbi za obveščanje in posredovanje projekta. Informest poleg tega podpira delovanje vodilne ustanove pri koordinaciji in računovodskem poročanju.

Kontakti

Via Cadorna 36, 34170 Gorizia

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE – ZRSZ

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je ena ključnih ustanov slovenskem trgu dela. Je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za območje celotne države.

Temeljne dejavnosti Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje:

 • Svetovanje na področju zaposlovanja in posredovanje zaposlitev
 • Izvajanje vseživljenjske karierne orientacije
 • Izvajanje nadomestil in zavarovanja za primer brezposelnosti
 • Izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja (APZ)
 • Izdajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev
 • Izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
 • Informiranje o trgu dela in o storitvah Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

Uporabniki storitev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje so:

 • brezposelne osebe
 • delodajalci
 • Osebe, ki potrebujejo strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicnem usmerjanju
 • Strokovne institucije
 • Izvajalci programov aktivne politike zaposlovanja
 • socialni partnerji ter
 • Javnost na splošno

Kontakti

1000 Ljubljana, Rožna dolina cesta IX/6

SERVIS D.O.O. S.R.L. (SLO)

SERVIS d.o.o. Je storitveno podjetje Slovenskega deželnega gospodarskega združenja, ki nudi podjetnikom vse računovodske storitve združenja.

Med drugim nudi storitve, kot so: knjigovodstvo in davčne prijave, obračun plač, pogodbe, upravne postopke, financiranje podjetij, davčno in upravno svetovanje, informiranje in obveščanje. Vse storitve svetovanja izvaja izkušeno in usposobljeno osebje. Družba Servis izvaja svoje storitve iz 4-ih različnih pisarn na ozemlju Avtonomne dežele Furlanija-Julijska krajina, predvsem na območju Trsta in okolice.

Sedež se nahaja na istem naslovu kot SDGZ-URES in zagotavlja določeno usklajenost pri podpori in obveščanju, ki ju potrebuje vsak podjetnik.

Od leta 2004 ima družba Servis tudi podružnico v Sloveniji, ki se imenuje Servis Koper d.o.o., ki nudi enake svetovalne storitve tudi slovenskim podjetjem.

Kontakti

Via Civerone 8, 34133 Trieste

Medregijski sindikalni svet za severovzhod (MSS)

Medregijski sindikalni svet za severovzhod (MSS)/Consiglio sindacale interregionale (CSI) je organizacija, ki je nastala leta 1994 in jo sestavljajo najpomembnejše sindikalne organizacije iz FURLANIJE – JULIJSKE KRAJINE (CGIL, CISL, UIL) in SLOVENIJE (ZSSS in KS90).
Ta organizacija je članica ETUC (Evropske konfederacije sindikatov) in se ukvarja z zaščito čezmejnih delavcev obeh držav.

S svojo dejavnostjo spodbuja redno mobilnost, pri čemer skuša odstranjevati ovire, ki oškodujejo mobilnost in delavce ter spodbujajo odkrivanje nepravilnega dela ali dela na črno.
Opravlja pomembno delo pomoči in svetovanja čezmejnim delavkam in delavcem.
Njene kompetence pokrivajo vse vidike delovnega življenja, uveljavljanje pogodb, brezposelnost, iskanje zaposlitve, vse do pomoči pri upokojitvi.
Sodelovanje med sindikati omogoča informacije in pomoč pri uveljavljanju zaposlitvenih pogodb ter ob davčnih in skrbstvenih težavah v obeh državah.
Na splošno si organizacija MSS prizadeva za gospodarski in družbeni razvoj obmejnih območij ter za njihovo integracijo z namenom, da bi spodbudila ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti, tečajev za usposabljanje in transparentno potrditev pravic čezmejnih delavcev z izhodiščem v priznanju specifičnosti "obmejni delavec".

V tem okviru MSS spodbuja kulturo miru, koristi in zaščite manjšin; bojuje se proti socialno-ekonomskemu dampingu; sodeluje z vsemi organizacijami in predstavništvi, ki se zavzemajo za podporo evropski dimenziji pravic in deluje v podporo utrditvi Evropske unije.

MSS FJK/SLO sodeluje pri pomembnih in kvalifikacijskih dejavnostih Euradrie, katere je bila ustanoviteljica.

Kontakti

Via Vidali 1 – Trieste

ANPAL – AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

ANPAL (Nacionalna agencija za aktivne politike zaposlovanja) je javni organ, ki spada pod Ministrstvo za zaposlovanje in socialno politiko in ki usklajuje politike zaposlovanja iskalcev zaposlitve in ponovnega zaposlovanja brezposelnih. Nudi potrebna orodja in metodologije, ki podpirajo delovanje javnih in zasebnih akterjev na trgu delovne sile.

Agencija usklajuje delovanje Nacionalne mreže storitev zaposlovanja, ki spodbuja pravice na delovnem mestu, izobraževanje in strokovno rast, pri svojem delovanju pa se povezuje tako z ustanovami kot so INPS, INAIL in INPP kot z gospodarskimi zbornicami, šolami in univerzami, oziroma, na splošno, agencijami za zaposlovanje ter področnimi strukturami aktivnih oblik zaposlovanja.

ANPAL je odgovorna za informacijski sistem upravljanja s trgom dela, kamor se stekajo informacije glede iskalcev zaposlitve, ki pripomorejo k poklicnemu vključevanju posameznikov.

Agencija upravlja z nacionalnim registrom subjektov, akreditiranih za izvajanje aktivnih politik, nacionalnim repertoarjem spodbud za zaposlovanja ter evropskimi programi za izobraževanje in zaposlovanje.

Partnerji v projektu

EURADRIA je projekt, ki povezuje
 • Partners Logo

  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

  Lead Partner

 • Partners Logo

  Informest

  Management

 • Partners Logo

  UIL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Obalna Sindikalna Organizacija

  Trade Union

 • Partners Logo

  CGIL FVG

  Trade Union

 • Partners Logo

  ANPAL

  Associated Partner - NCO

 • Partners Logo

  INCA

  Patronage

 • Partners Logo

  CISL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Patronato Inas

  Patronage

 • Partners Logo

  Obmmčna Obrtno-Podjetniška

  Trade Union

 • Partners Logo

  Zavod Republike Slovenje

  Associated Partner - NCO & Regional PES

 • Partners Logo

  Csi nord est

  Trade Union

 • Partners Logo

  SDGZ/URES

  Association of employers

 • Partners Logo

  Servis

  Association of employers

 • Partners Logo

  Primorska Gospodarska

  Association of employers

 • Partners Logo

  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

  Lead Partner

 • Partners Logo

  Informest

  Management

 • Partners Logo

  UIL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Obalna Sindikalna Organizacija

  Trade Union

 • Partners Logo

  CGIL FVG

  Trade Union

 • Partners Logo

  ANPAL

  Associated Partner - NCO

 • Partners Logo

  INCA

  Patronage

 • Partners Logo

  CISL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Patronato Inas

  Patronage

 • Partners Logo

  Obmmčna Obrtno-Podjetniška

  Trade Union

 • Partners Logo

  Zavod Republike Slovenje

  Associated Partner - NCO & Regional PES

 • Partners Logo

  Csi nord est

  Trade Union

 • Partners Logo

  SDGZ/URES

  Association of employers

 • Partners Logo

  Servis

  Association of employers

 • Partners Logo

  Primorska Gospodarska

  Association of employers