DELAVCEM IN PODJETJEM

Poenostavimo čezmejno zaposlovanje

Euradria si prizadeva za izboljšanje pogojev zaposlovanja v čezmejni regiji območju med Italijo in Slovenijo, po eni strani povečati zaposlitvene možnosti delavcev, po drugi pa delodajalcem olajšati postopek iskanja ustreznega kadra in pri tem zagotoviti ustrezno strokovno podporo uporabnikom storitev, ki se izvajajo v okviru projekta.

INOVACIJE IN RAZISKAVE NA ČEZMEJNEM OBMOČJU

Čezmejne okoliščine pomenijo naravna in plodna tla za raziskave, inovacije in razvojne dejavnosti. Tako na akademskem področju kot na področju neposredne uporabe v svetu dela v trenutnem scenariju združene Evrope imajo možnosti stika in primerjave med kulturami, gospodarstvi in ​​vizijami ljudi različnih narodnosti svoje naravno izhodišče v čezmejnem sodelovanju.

V šolah in na univerzah je mogoče preučevati trenutne oblike čezmejnega sodelovanja med italijanskimi in slovenskimi srednjimi šolami ter med univerzama Furlanije – Julijske krajine in Slovenskega Primorja, da bi za utrjevanje, izboljšanje in širjenje praks črpali navdih iz obstoječih dobrih praks. Pomembno je, da se ljudje že v šolski dobi zavedo, da njihova prihodnost ne bo nujno potekala znotraj državnih meja, ampak bodo mogoče našli rešitev v tujini. Pomemben del bo odigralo vzajemno učenje jezika, za kar je na tem področju že mogoče zagotoviti informacije o najboljših obstoječih realnostih.

Inovativnost v svetu dela močno olajša obstoj podjetniških inkubatorjev, sodobnega orodja za tiste, ki želijo poslovno idejo spremeniti v uspešen proizvod ali storitev. Tako v F-Jk kot v Sloveniji že obstajajo realnosti, ki delujejo na tem področju nad trideset let in ki bodo v okviru Euradrie lahko odkrile še drug način, da svoje potenciale predstavijo čezmejnemu svetu, saj različni inkubatorji ponujajo različne priložnosti in veščine. Inovativne ideje se spreminjajo v start-upe, start-upi rastejo, se utrjujejo, ustvarjajo delovna mesta.

Raziskovalne dejavnosti spodbujajo sodelovanje med študijem in delom. Eden pomembnejših primerov v čezmejnem prostoru je že nad štirideset let delujoči Area Science Park iz Trsta, ki združuje raziskovalne dejavnosti temeljne fizike in fizike materialov z ustvarjanjem podjetij, podporo podjetniškemu sistemu, valorizacijo raziskav in rezultatov. To je pomemben zaposlitveni pol za srednje, visoke in najvišje izvedence, po naravni poklicanosti pa je odprt za čezmejno (in mednarodno) sodelovanje. Ob zaključku projektnih dejavnosti bo za poglobljene informacije na razpolago poročilo, ki bo koristno za opredelitev področja inovacij in raziskav v čezmejni regiji.

Partnerji v projektu

EURADRIA je projekt, ki povezuje
 • Partners Logo

  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

  Lead Partner

 • Partners Logo

  Informest

  Management

 • Partners Logo

  UIL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Obalna Sindikalna Organizacija

  Trade Union

 • Partners Logo

  CGIL FVG

  Trade Union

 • Partners Logo

  ANPAL

  Associated Partner - NCO

 • Partners Logo

  INCA

  Patronage

 • Partners Logo

  CISL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Patronato Inas

  Patronage

 • Partners Logo

  Obmmčna Obrtno-Podjetniška

  Trade Union

 • Partners Logo

  Zavod Republike Slovenje

  Associated Partner - NCO & Regional PES

 • Partners Logo

  Csi nord est

  Trade Union

 • Partners Logo

  SDGZ/URES

  Association of employers

 • Partners Logo

  Servis

  Association of employers

 • Partners Logo

  Primorska Gospodarska

  Association of employers

 • Partners Logo

  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

  Lead Partner

 • Partners Logo

  Informest

  Management

 • Partners Logo

  UIL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Obalna Sindikalna Organizacija

  Trade Union

 • Partners Logo

  CGIL FVG

  Trade Union

 • Partners Logo

  ANPAL

  Associated Partner - NCO

 • Partners Logo

  INCA

  Patronage

 • Partners Logo

  CISL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Patronato Inas

  Patronage

 • Partners Logo

  Obmmčna Obrtno-Podjetniška

  Trade Union

 • Partners Logo

  Zavod Republike Slovenje

  Associated Partner - NCO & Regional PES

 • Partners Logo

  Csi nord est

  Trade Union

 • Partners Logo

  SDGZ/URES

  Association of employers

 • Partners Logo

  Servis

  Association of employers

 • Partners Logo

  Primorska Gospodarska

  Association of employers