Nadnacionalno sodelovanje in dobre prakse

EURADRIA spodbuja nadnacionalno sodelovanje z usmerjenimi ukrepi za podporo kohezije, odpornosti in sodelovanja po vsej Evropi. Na tej strani boste našli informacije o dejavnostih in aktivnem sodelovanju, pa tudi koristne novosti in pobude na evropski ravni.

EURADRIA verjame v vrednost SODELOVANJA kot načina za krepitev SODELOVANJA, kot načina za ustvarjanje priložnosti za medsebojno podporo pri soočanju s prihodnjimi meseci in leti.
EURADRIA podpira strategijo ODPORNOSTI kot način združevanja moči in podpore prizadevanjem organizacij, služb, institucij, delavcev, podjetij in državljanov, da bi se lahko bolje odzvali na sedanje in prihodnje potrebe, izmenjali najboljše prakse ter alternativne in inovativne načine upravljanja naših dejavnosti in izmenjali delovne metode.

  • Čezmejni hackathon: poklicna mobilnost, transnacionalno sodelovanje, kohezija in odpornost (december 2021): Prvi čezmejni hackathon (DG EMPL-UNIT E1), ki ga je organizirala EURADRIA ob sodelovanju Evropske komisije, Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) in nacionalne koordinacije EURES Italija (UCN EURES Italija-ANPAL), Nacionalni koordinacijski urad EURES Slovenija (UCN EURES Slovenija-ZRSZ), Italijanska nacionalna kohezijska agencija, Evropska skupina za teritorialno sodelovanje EZTS GO, Strategija EU za Jadransko-jonsko regijo (EUSAIR), Zveza evropskih čezmejnih državljanov (AEBR/MOT/CESCI).
  • Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO/EZTS GO: EZTS GO je italijanski javni organ s statusom pravne osebe, ki so ga leta 2011 ustanovile občine Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba na podlagi Uredbe (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta, da bi opredelile in obravnavale skupne izzive, s katerimi lahko čezmejno območje postane bolj konkurenčno in privlačno. EZTS GO je organ, ki je pristojen za ozemlje treh mest: lahko preseže meje in se prvič sooči z izzivi sodelovanja, ki načrtuje in izvaja skupaj, pri čemer ne razmišlja več o treh ločenih občinah, temveč o enem čezmejnem mestu brez večjih delitev.
  • Konferenca o prihodnosti Evrope (#FutureofEU): platforma, ki jo je vzpostavila Evropska unija. Tu imate priložnost, da se izrazite, poveste, v kakšni Evropi želite živeti, in pomagate oblikovati našo prihodnost. Številne teme: podnebne spremembe in okolje, zdravje, močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in zaposlovanje, EU v svetu, digitalna preobrazba, evropska demokracija, migracije, vrednote in pravice, pravna država, varnost, izobraževanje, kultura, mladi in šport ter druge ideje.
  • Instrument za oživitev in odpornost: cilj instrumenta za oživitev in odpornost je v okviru obsežnega odziva ublažiti gospodarske in družbene posledice pandemije koronavirusov ter poskrbeti, da bodo evropska gospodarstva in družbe bolj trajnostne, odporne in bolje pripravljene na izzive in priložnosti zelenega in digitalnega prehoda. Na notranji strani so nacionalni načrti za oživitev in odpornost, ki jih izvajajo države članice.
  • Kampanje Evropskega organa za delo (ELA): ELA zagotavlja, da se pravila EU o mobilnosti delovne sile in usklajevanju socialne varnosti izvajajo na pošten in učinkovit način, ter državljanom in podjetjem omogoča, da lažje izkoristijo prednosti notranjega trga. ELA spodbuja kampanje za zaščito pravic in obveznosti delavcev in podjetij v različnih sektorjih zaposlovanja in na različnih področjih. Primera sta kampanji o sezonskem delu (#Rights4AllSeasons) in neprijavljenem delu (#EU4FairWork).