Delavcem in podjetjem

Poenostavimo čezmejno zaposlovanje

Euradria si prizadeva za izboljšanje pogojev zaposlovanja v čezmejni regiji območju med Italijo in Slovenijo, po eni strani povečati zaposlitvene možnosti delavcev, po drugi pa delodajalcem olajšati postopek iskanja ustreznega kadra in pri tem zagotoviti ustrezno strokovno podporo uporabnikom storitev, ki se izvajajo v okviru projekta.

 

UKREPI COVID-19

V času izrednih sanitarnih razmer CoViD-19 je zelo pomembno biti obveščen, se izogibati lažnim novicam in biti seznanjen s pravili o prostem pretoku delavcev prek meja.

Če ste obmejni delavec, če morate prečkati meje, če želite biti obveščeni in se izogniti lažnim novicam, obiščite povezave in se seznanite z ukrepi Evropske komisije, italijanske in slovenske vlade ter avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine.

#EUCORONAVIRUSRESPONSE #EUVSVIRUS

EURADRIA podpira uradne novice z evropske, nacionalne in regionalne ravni.

Do vsebine v svojem jeziku lahko dostopate preprosto s stikalom za izbiro jezika na zgornji pasici.

Dedicated European Commission webpage “Coronavirus response”: https://bit.ly/ECcovidresp

Ali obstajajo uradni dokumenti o veljavnih ukrepih na nacionalni ravni?

V Italiji jih najdete na naslovu: http://www.governo.it/it/coronavirus

Za Slovenijo jih najdete na: https://www.gov.si/teme/koronavirus/

Ali obstajajo uradni dokumenti o veljavnih ukrepih na regionalni ravni?

Z italijanske strani je avtonomna dežela Furlanija-Julijska krajina objavila odloke predsednika dežele FVG in sprejete regionalne ukrepe, ki so na voljo na spletni strani: https://bit.ly/CovidRFVG

Za slovensko stran so to dispozicije, ki so bile sprejete na nacionalni ravni.

ALI OBSTAJA ŠTEVILKA, NA KATERO SE LAHKO OBRNETE V NUJNIH PRIMERIH, POVEZANIH Z NOVIMI SIMPTOMI ALI NUJNIMI ZDRAVSTVENIMI INFORMACIJAMI?

SOCIALNA VARNOST, OBDAVČITEV, BREZPOSELNOST IN TRG DELA: KAKO DO STORITEV

Če potrebujete podrobne informacije o socialni varnosti, obdavčitvi, brezposelnosti in trgu dela, si oglejte spletne strani italijanskih in slovenskih institucij na naslednjih povezavah:

Javni zavodi za zaposlovanje

Tassazione

Socialna varnost

 • ITALIJANSKI INŠTITUT ZA POKOJNINE IN NADOMESTILA ZA BREZPOSELNOST
  INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Italian)
 • SLOVENSKI ZAVOD ZA POKOJNINE
  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Slovenian-English-Italian-Hungarian)
 • ITALIJANSKI INŠTITUT ZA NESREČE PRI DELU
  INAIL – Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Italian)
 • SLOVENSKI INŠTITUT ZA NESREČE PRI DELU

  Ključni organi za varnost in zdravje pri delu so na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije in na Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije.
  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Slovenian-English-Italian-Hungarian)

  Ministrstvo za zdravje (Slovenian-English-Italian-Hungarian)

Zdravje

PODPORA DELODAJALCEM IN DELAVCEM: SMERNICE EU ZA PRILAGODITEV DELOVNIH MEST IN ZAŠČITO DELAVCEV

Namen teh nezavezujočih smernic je pomagati delodajalcem in delavcem, da ostanejo varni in zdravi v delovnem okolju, ki se je zaradi pandemije COVID-19 močno spremenilo. Svetujejo o:

Risk assessment and appropriate measures

 • zmanjšanje izpostavljenosti COVID-19 na najmanjšo možno mero.
 • nadaljevanje dela po obdobju zaprtja
 • spopadanje z visoko stopnjo odsotnosti
 • upravljanje delavcev, ki delajo od doma

Vključevanje delavcev

Skrb za bolne delavce

Načrtovanje in učenje za prihodnost

Biti dobro obveščen

Informacije za sektorje in poklice

Smernice vključujejo primere splošnih ukrepov, ki lahko delodajalcem glede na konkretne delovne razmere pomagajo doseči ustrezno varno in zdravo delovno okolje ob ponovni vzpostavitvi dejavnosti.

The document provides links to reponudniki, ki se osredotočajo na različne panoge in delovna mesta na koncu. Upoštevajte, da informacije v teh smernicah ne zajemajo zdravstvenega varstva, za katerega so na voljo posebni nasveti (npr. pri ECDCWHOCDC).

Za vsa posebna vprašanja ali skrbi, ki niso obravnavana v tem dokumentu, se obrnite na informacije lokalnih organov, kot sta zdravstvena služba ali inšpektorat za delo.

Partnerji v projektu

EURADRIA je projekt, ki povezuje
 • Partners Logo

  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

  Lead Partner

 • Partners Logo

  Informest

  Management

 • Partners Logo

  UIL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Obalna Sindikalna Organizacija

  Trade Union

 • Partners Logo

  CGIL FVG

  Trade Union

 • Partners Logo

  ANPAL

  Associated Partner - NCO

 • Partners Logo

  INCA

  Patronage

 • Partners Logo

  CISL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Patronato Inas

  Patronage

 • Partners Logo

  Obmmčna Obrtno-Podjetniška

  Trade Union

 • Partners Logo

  Zavod Republike Slovenje

  Associated Partner - NCO & Regional PES

 • Partners Logo

  Csi nord est

  Trade Union

 • Partners Logo

  SDGZ/URES

  Association of employers

 • Partners Logo

  Servis

  Association of employers

 • Partners Logo

  Primorska Gospodarska

  Association of employers

 • Partners Logo

  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

  Lead Partner

 • Partners Logo

  Informest

  Management

 • Partners Logo

  UIL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Obalna Sindikalna Organizacija

  Trade Union

 • Partners Logo

  CGIL FVG

  Trade Union

 • Partners Logo

  ANPAL

  Associated Partner - NCO

 • Partners Logo

  INCA

  Patronage

 • Partners Logo

  CISL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Patronato Inas

  Patronage

 • Partners Logo

  Obmmčna Obrtno-Podjetniška

  Trade Union

 • Partners Logo

  Zavod Republike Slovenje

  Associated Partner - NCO & Regional PES

 • Partners Logo

  Csi nord est

  Trade Union

 • Partners Logo

  SDGZ/URES

  Association of employers

 • Partners Logo

  Servis

  Association of employers

 • Partners Logo

  Primorska Gospodarska

  Association of employers