Delavcem in podjetjem

Poenostavimo čezmejno zaposlovanje

Euradria si prizadeva za izboljšanje pogojev zaposlovanja v čezmejni regiji območju med Italijo in Slovenijo, po eni strani povečati zaposlitvene možnosti delavcev, po drugi pa delodajalcem olajšati postopek iskanja ustreznega kadra in pri tem zagotoviti ustrezno strokovno podporo uporabnikom storitev, ki se izvajajo v okviru projekta

Podpora v sklopu EURADRIA

Omrežje EURADRIA je vzpostavljeno za spodbujanje mobilnosti delovne sile znotraj Evropske unije in zlasti na območju Euradrije, oziroma v čezmejni regiji med Italijo in Slovenijo, s čimer odločno potrjuje, da je prosto gibanje delavcev eno od temeljnih načel EU, ki je določeno s 45. členom  Pogodbe o delovanju Evropske unije in dodatno opredeljeno s sekundarno zakonodajo ter s sodno prakso Sodišča Evropske skupnosti.

Na operativni ravni in zahvaljujoč predvsem mreži specializiranih partnerjev, ki pripadajo različnim kategorijam akterjev na trgu delovne sile (javne ustanove, poklicna združenja, sindikati itd.), ter s pomočjo svetovalcev Eures, Euradria nudi podporo, pomoč in svetovalne storitve vsem iskalcem zaposlitve pri delodajalcih v regiji, ki iščejo kader in posebna znanja.

Poleg tega Euradria spodbuja in izvaja posebne ukrepe, ki so usmerjeni na posebne segmente čezmejnega trga dela v EURADRIA prek svojih informacijskih pisarn in EURES Avisers podpira obmejne delavce in delodajalce pri reševanju vseh ključnih vprašanj, povezanih z mobilnostjo.

Partnerji v projektu

EURADRIA je projekt, ki povezuje
 • Partners Logo

  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

  Lead Partner

 • Partners Logo

  Informest

  Management

 • Partners Logo

  UIL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Obalna Sindikalna Organizacija

  Trade Union

 • Partners Logo

  CGIL FVG

  Trade Union

 • Partners Logo

  ANPAL

  Associated Partner - NCO

 • Partners Logo

  INCA

  Patronage

 • Partners Logo

  CISL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Patronato Inas

  Patronage

 • Partners Logo

  Obmmčna Obrtno-Podjetniška

  Trade Union

 • Partners Logo

  Zavod Republike Slovenje

  Associated Partner - NCO & Regional PES

 • Partners Logo

  Csi nord est

  Trade Union

 • Partners Logo

  SDGZ/URES

  Association of employers

 • Partners Logo

  Servis

  Association of employers

 • Partners Logo

  Primorska Gospodarska

  Association of employers

 • Partners Logo

  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

  Lead Partner

 • Partners Logo

  Informest

  Management

 • Partners Logo

  UIL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Obalna Sindikalna Organizacija

  Trade Union

 • Partners Logo

  CGIL FVG

  Trade Union

 • Partners Logo

  ANPAL

  Associated Partner - NCO

 • Partners Logo

  INCA

  Patronage

 • Partners Logo

  CISL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Patronato Inas

  Patronage

 • Partners Logo

  Obmmčna Obrtno-Podjetniška

  Trade Union

 • Partners Logo

  Zavod Republike Slovenje

  Associated Partner - NCO & Regional PES

 • Partners Logo

  Csi nord est

  Trade Union

 • Partners Logo

  SDGZ/URES

  Association of employers

 • Partners Logo

  Servis

  Association of employers

 • Partners Logo

  Primorska Gospodarska

  Association of employers