ČEZMEJNO POBRATENJE

EURADRIA IN SEVERNA PORTUGALSKA/GALICIJA: ITALIJA, SLOVENIJA, ŠPANIJA, PORTUGALSKA

Notranje mejne regije EU pokrivajo 40 % ozemlja EU in so dom skoraj 2 milijonov čezmejnih potnikov. Leta 2018 je več kot 1,5 milijona ljudi v EU živelo v eni državi in delalo v drugi.

ČEZMEJNO POBRATENJE EURADRIA IN SEVERNA PORTUGALSKA/GALICIJA: ITALIJA, SLOVENIJA, ŠPANIJA, PORTUGALSKA

Notranje mejne regije EU pokrivajo 40 % ozemlja EU in so dom skoraj 2 milijonov čezmejnih potnikov. Leta 2018 je več kot 1,5 milijona ljudi v EU živelo v eni državi in delalo v drugi.

Čezmejni delavci se vsakodnevno soočajo s številnimi ovirami, vključno z razlikami v nacionalnih praksah, sistemih socialne varnosti, davčnih predpisih in pravnih sistemih. Poleg tega je javni prevoz v čezmejnih regijah pogosto slabše razvit kot v posameznih državah, kar še dodatno ovira čezmejno delovno mobilnost.

EURES pod okriljem EaSI, programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije, pomaga čezmejnim delavcem premagovati te ovire s finančno podporo čezmejnim partnerstvom.

Ta partnerstva vključujejo člane in partnerje mreže EURES, ki čezmejno sodelujejo pri podpori mobilnosti delavcev in delodajalcev. Sodelujejo lahko tudi organizacije, ki niso del mreže EURES, če imajo pomembno vlogo na regionalnem trgu mobilnosti zaposlitve. Partnerji običajno vključujejo javne zavode za zaposlovanje, socialne partnerje in organizacije, kot so univerze, poslovna združenja, sindikati in gospodarske zbornice.

Glavni cilj partnerstev je izmenjava informacij in svetovanje iskalcem zaposlitve in delodajalcem o čezmejni zaposlitveni mobilnosti, ponujanje možnosti za zaposlitev ter zagotavljanje storitev pred zaposlitvijo in po njej. Strokovne skupine so na voljo za podporo delavcem na vseh stopnjah njihove poklicne poti in odgovarjajo na vprašanja o praktičnih vidikih čezmejnega dela.

Partnerstva spremljajo tudi tokove mobilnosti prek meja, razvoj trga dela in ugotavljajo ovire za prost pretok delavcev na regionalnem čezmejnem trgu dela.

V letih 2020 in 2021 bo v okviru razpisa za zbiranje predlogov iz leta 2018 sredstva iz programa EaSI prejelo 8 čezmejnih partnerstev, ki bodo vključevala 14 držav. Poleg tega so druga partnerstva dejavna brez podpore EaSI.

V okviru dejavnosti projekta EURADRIA 20/21 je potekalo partnerstvo med čezmejnim projektom EURADRIA in projektom med severno Portugalsko in Galicijo, da bi skupaj raziskali vprašanja v zvezi z ovirami za mobilnost in skupnimi rešitvami na obeh ozemljih.

Socialna varnost, obdavčitev, storitve, brezposelnost in upravljanje dejavnosti po izrednih zdravstvenih razmerah so teme številnih skupnih srečanj.

Srečanja, ki so potekala prek spleta, so bila osredotočena na naslednje posebne teme:

 • TEMA 1: Nadomestila za brezposelnost in socialna varnost (20/09/2021)
 • TEMA 2: Obdavčitev (01/10/2021)
 • TEMA 3: Skupni čezmejni inšpekcijski pregledi dela in trg dela (07/10/2021)

Metodologija je vključevala ustanovitev tehničnih delovnih skupin, sestavljenih iz kontaktnih oseb za vsako posamezno temo, in opredelitev nekaterih pomembnih ali pogostih ovir in/ali težav, skupaj z opredeljenimi rešitvami ali rešitvami, ki jih je treba najti.

Spodaj je seznam in povezave do čezmejnih partnerstev, ki jih podpira EaSI v obdobju 2020/2021:

Partnerji v projektu

EURADRIA je projekt, ki povezuje
 • Partners Logo

  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

  Lead Partner

 • Partners Logo

  Informest

  Management

 • Partners Logo

  UIL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Obalna Sindikalna Organizacija

  Trade Union

 • Partners Logo

  CGIL FVG

  Trade Union

 • Partners Logo

  ANPAL

  Associated Partner - NCO

 • Partners Logo

  INCA

  Patronage

 • Partners Logo

  CISL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Patronato Inas

  Patronage

 • Partners Logo

  Obmmčna Obrtno-Podjetniška

  Trade Union

 • Partners Logo

  Zavod Republike Slovenje

  Associated Partner - NCO & Regional PES

 • Partners Logo

  Csi nord est

  Trade Union

 • Partners Logo

  SDGZ/URES

  Association of employers

 • Partners Logo

  Servis

  Association of employers

 • Partners Logo

  Primorska Gospodarska

  Association of employers

 • Partners Logo

  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

  Lead Partner

 • Partners Logo

  Informest

  Management

 • Partners Logo

  UIL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Obalna Sindikalna Organizacija

  Trade Union

 • Partners Logo

  CGIL FVG

  Trade Union

 • Partners Logo

  ANPAL

  Associated Partner - NCO

 • Partners Logo

  INCA

  Patronage

 • Partners Logo

  CISL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Patronato Inas

  Patronage

 • Partners Logo

  Obmmčna Obrtno-Podjetniška

  Trade Union

 • Partners Logo

  Zavod Republike Slovenje

  Associated Partner - NCO & Regional PES

 • Partners Logo

  Csi nord est

  Trade Union

 • Partners Logo

  SDGZ/URES

  Association of employers

 • Partners Logo

  Servis

  Association of employers

 • Partners Logo

  Primorska Gospodarska

  Association of employers