Partnerstvo

Projekt EURADRIA je rezultat edinstvenega partnerstva v čezmejni regiji med Italijo in Slovenijo, ki združuje nacionalne in regionalne javne organe, zavode za zaposlovanje, delodajalska in sindikalna združenja v enotno omrežje, čigar glavni cilj je olajšati prosto gibanje delavcev in prispevati k odpravi ovir za čezmejno mobilnost delovne sile na tem območju.

Posebna strokovna znanja partnerjev v mreži omogočajo zadoščanje potrebam čezmejnega dela na območju z izraženo evropsko pripadnostjo, kjer je v preteklosti bil vedno prisoten pojav »čezmejnosti«.

Osrednjo vlogo ima pri tem nedvomno sodelovanje med  italijanskimi in slovenskimi Euresovimi svetovalci, ki izpolnjujejo potrebe po informacijah o mobilnosti delavcev v obmejnih regijah Italije in Slovenije.

Omrežje EURES, ustanovljeno leta 1993, je mreža  sodelovanja, ki povezuje Evropsko komisijo in javne zavode za zaposlovanje iz držav Evropskega gospodarskega prostora (države EU skupaj z Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom), Švico in druge partnerske organizacije. Skupni viri članic EURES in partnerskih organizacij zagotavljajo trdno osnovo, ki omogoča omrežju EURES nudenje visokokakovostnih storitev delavcem in delodajalcem.

Združitev omrežja Eures in omrežja Euradria projektu ne omogoča le iskanja možnosti in tveganj glede delovne mobilnosti, temveč tudi predlaganje najustreznejših rešitev za zadostitev potrebam delodajalcev in delavcev na čezmejnem območju.

Prek projekta EURADRIA je na ozemlju Furlanije-Julijske krajine in v Sloveniji bilo vzpostavljenih pet informacijskih pultov. Zahvaljujoč Info pultom bodo delavci in delodajalci imeli ustrezno podporo ter dobili odgovore na vsa morebitna vprašanja, povezana s čezmejno mobilnostjo.

LEAD APPLICANT/COORDINATOR: AUTONOMNA DEŽELA FURANIJA – JULIJSKA KRAJINA

Co-applicant organisation

INAS – zavod za varstvo italijanskih delavcev (SLO)

Predstavništvo INAS Slovenija, ki ga je ustanovilo italijansko sindikalno združenje CISL, čezmejnim delavcem, upokojencem in priseljenim državljanom nudi svetovanje in brezplačne storitve, s pomočjo katerih opredeli najboljšo rešitev za težave s področja socialnega in pokojninskega zavarovanja ter zdravstvene varnosti.
Na INAS se je mogoče obrniti z vprašanji, ki zadevajo pokojnine, preverjanje položaja zavarovanja, družinske čeke, nadomestilo za primer brezposelnosti, nesreče na delovnem mestu in/ali poklicne bolezni, prenosov dohodov za upravičence italijanske pokojnine, ki imajo stalno bivališče v tujini, ter z vprašanji, ki zadevajo svetovalne storitve glede davčnega področja.

Za dodatne informacije:
Sedež INAS NOVA GORICA
Kidričeva 9/A, 5000 Nova Gorica, Slovenija
tel. št.: 00 386 (0)5 3380197
e-pošta: slovenia@inas.it
Uradne ure za javnost:
Ponedeljek od 09.00 do 13.00 (od 08.00 do 09.00 ter od 13.00 do 14.00 le na podlagi vnaprejšnjega dogovora)

Torek od 15.00 do 18.00 (od 12.00 do 15.00 le na podlagi vnaprejšnjega dogovora)
Sreda od 09.00 do 13.00 (od 08.00 do 09.00 ter od 13.00 do 14.00 le na podlagi vnaprejšnjega dogovora)
Četrtek od 15.00 do 18.00 (od 08.00 do 12.00 le na podlagi vnaprejšnjega dogovora)
Petek od 08.00 do 14.00 (dan, rezerviran izključno za vnaprej dogovorjene termine)

Sedež INAS KOPER
Gortanov trg 15, 6000 Koper, Slovenija
tel. št. 00 386 (5) 1635440 ali 00 386 (5) 3380197
e-pošta: slovenia@inas.it
Uradne ure za javnost:
Vsak torek in četrtek od 09 do 14

Obalna sindikalna organizacija (OSO-KS 90)

Obalna sindikalna organizacija – Konfederacija sindikatov 90 (OSO – KS 90) je bila ustanovljena leta 1990 v Kopru s ciljem sodelovanja s socialnimi partnerji in soustvarjanja pravične socialne politike. S pomočjo socailnega dialoga, s sklepanjem kolektivnih pogodb in vključevanjem v pogajanja za izboljšanje plač in delovnih pogojev delavcev, aktivno sodeluje v procesu ustvarjanja države blaginje.

Glavni cilj OSO-KS 90 je zastopanje interesov njenih članov, izboljšanje njihovih delovnih pogojev in plač ter spodbujanje domačih in tujih dobrih praks glede vprašanj v zvezi z delom in zaposlovanjem.

Socialni dialog je bistveno orodje, s katerim organizacija poskuša ustvariti in uporabljati ekonomske politike za zagotovitev delavskih pravic.

Od svoje ustanovitve se OSO – KS 90 mednarodno udejstvuje s sodelovanjem pri evropskih projektih na temo dela in zaposlovanja, kot tudi s čezmejnim sodelovanjem s partnerji, ki zasledujejo enake cilje.

Spletna stran: http://www.sindikat-osoks90.si/

Unione Regionale UIL del Friuli Venezia Giulia – UIL FRIULI VENEZIA GIULIA

Italijansko delavsko združenje (U.I.L.) je sindikat delavcev, združenih v zagovarjanju pravic in skupnih strokovnih, gospodarskih in socialnih interesov stroke, katerega delovanje temelji na spoštovanju načel demokracije in svobode, zajetih v italijansko ustavo in v Listino Evropske unije o temeljnih pravicah.
Eden izmed ciljev združenja UIL je zaščita pravice do dela, zdravja, varnosti, izobraževanja in usposabljanja, doma, pokojnine.
Organizirano je v panožna združenja, ki zagotavljajo pogodbeno in procesno varnost delavcev z vseh področij, od proizvodnje do storitev, od kmetijstva do javne uprave, ter tudi upokojencem.
UIL razpolaga s sedeži po celotnem italijanskem območju, interesentom pa nudi številne storitve pomoči in zaščite, ki so na voljo tudi na območjih drugih držav po celem svetu. Izvaja tudi storitve usklajevanja in pogajanja z ustanovami na vseh stopnjah ter z lokalnimi skupnostmi, za zaščito interesov svojih lastnih zastopnikov.
Regionalno združenje UIL Furlanije – Julijske krajine si prizadeva za sledenje načelom in izvedbo politik združenja UIL na območju Furlanije – Julijske krajine.

Za dodatne informacije:
Regionalno delavsko združenje (UIL) Furlanije – Julijske krajine
Via Ugo Polonio 5 (1. nadstropje, soba 15), 34125 Trst, Italija
tel. št. +39 040 368522 – telefaks: +39 040 367803
e-pošta: servizioeures@uilfvg.org
spletna stran: www.uilfvg.org
Uradne ure za javnost:
od ponedeljka do petka (razen prazničnih dni) od 9.00 do 13.00 ure ter od 15.00 do 19.00 ure

Primorska Gospodarska Zbornica – Chamber of Commerce and Industry of Primorska – PGZ (SLO)

PGZ kot stičišče gospodarstva v obalno-kraški regiji, predstavlja regijski center/hub za podjetja, organizacije in podjetnike iz 8 občin v gospodarsko zelo aktivni regiji z naslednjimi ključnimi aktivnostmi: logistika, turizem in kovinsko-predelovalna industrija. Poleg celostne podpore naših članov zagotavljamo tudi kakovostne mreženjske, izobraževalne in druge dogodke, naše člane aktivno vključujemo tudi v regijsko in širše pomembne nacionalne ter evropske projekte. Spodbujamo inovativnost, internacionalizacijo in sodelovanje ter prenos znanja.

Smo nosilci konzorcija SPOT svetovanje Obalno – kraške regije, je ena izmed 12 regijskih točk, kjer je zagotovljena brezplačna pomoč pri postopkih registracije, izbrisa in statusnih sprememb, ravno tako je zagotovljen širok nabor storitev na različnih področjih v obliki informiranja, svetovanja, organizacije delavnic in usposabljanj, itd.

V okviru projekta Euradria 2019, smo vzpostavili še info točko – Info desk, kjer lahko delodajalci in fizične osebe dobijo vse informacije oziroma se jih usmeri na ustrezne institucije glede čezmejnega: zaposlovanja in pogodb, odprtja podjetja v Sloveniji ali v Italiji, glede davkov, subvencij, pravic delavcev, porodniških odsotnosti, boleznin, invalidnin, družinskih dodatkov etc.

Info točka – Info desk
Primorska gospodarska zbornica
Ferrarska ulica 2
6000 Koper

Kontakt:
e-mail: euradria@pgz-slo.si
tel. št. 00386 (0)5 662 58 30

Uradne ure:
Ponedeljek in sreda 10:00 do 12:00, oziroma po predhodnem dogovoru.

U.S.R CISL FRIULI VENEZIA GIULIA – CISL (ITA)

CISL (Italijanska konfederacija delavskih sindikatov) je sindikalna organizacija, katere najpomembnejši cilj je zaščita in napredovanje pri delu, ohranjanje njegovega dostojanstva ter njegovih plačnih, regulativnih in strokovnih pogojev.
Delovanje CISL Furlanije – Julijske krajine je razdeljeno v dve stopnji, s političnim organom, ki opredeljuje smernice in ohranja institucionalne odnose, ter 19 panožnimi združenji, ki zastopajo različne delovne sektorje.
Konfederacija CISL poleg tega preko določenih združenj in pridruženih pravnih teles kot so, na primer, INAS, CAF in IAL, upravlja z mrežo storitev, namenjenih državljanom.
CISL se na mednarodnem področju preko projekta Euradria ter s pomočjo dejavnosti medregijskih sindikalnih odborov (IRTUC), ki združujejo CGIL, CISL ter sindikate Avstrije, Slovenije in Hrvaške, ukvarja z vprašanji, ki zadevajo obmejno delo.

Za dodatne informacije:
Sedež USR CISL FVG
Piazza Dalmazia 1, 34133 Trst, Italija
tel. št.: +040 6791331
e-pošta: usr.friulivg@cisl.it
spletna stran: www.cislfvg.it

Območna obrtno-podjetniška zbornica/OOZ Nova Gorica

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica deluje na področju zastopanja, svetovanja, izobraževanja, promocije ter pomoči obrtnikom in podjetnikom.
Ima številne izkušnje iz sodelovanja v različnih projektih: Odpravljanje neskladij pri iskanih poklicih na trgu dela (vodilni partner), Razvoj mreže hiš dobre volje (partner). Obenem sodeluje tudi v številnih drugih projektih, ki so sofinancirani na nacionalni ravni ter v evropskih projektih.
Med sabo združuje 12 sekcij. Obenem zbornica opravlja pomembno vlogo pri promociji in obveščanju javnosti, tako preko mesečnih izdaj revije Podjetniške novice, kakor preko obveščanja preko drugih medijev. Informacije prejme okrog 700 članov zbornice ter številne druge institucije ter prijavljeni uporabniki.

Contact person: Karmen Volk
e-pošta: Karmen.volk@ozs.si
tel. št. 00 386 5 330 66 10

SDGZ–URES – Slovensko deželno gospodarsko združenje – Unione Regionale Economica Slovena (ITA/SLO)

Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ/URES) / Slovensko združenje regionalnih podjetij / je medpanožna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1946 z namenom zastopanja slovenskih podjetnikov , ki poslujejo v Italiji. Že več kot 70 let SDGZ/URES spodbuja razvoj gospodarstva v Avtonomni deželi Furlanija-Julijska krajina in zagovarja interese svojih članov. SDGZ/URES podpira svoje člane v njihovih odnosih z javnimi ustanovami in upravami ter jim nudi podporo pri zadevah, ki so povezane z varovanjem, uveljavljanjem in razvojem širokega kroga podjetij in panog.

Trenutno je SDGZ – URES pridruženo 500 podjetnikov, ki so razdeljeni v 5 različnih oddelkov glede na njihov poslovni sektor:

 • Zunanja trgovina in storitve
 • Trgovina na drobno
 • Hoteli, bari, restavracije in turizem
 • Obrt
 • Samostojni podjetniki.

Poleg funkcije zastopanja, SDGZ-URES organizira tečaje za izobraževanje in usposabljanje, promocijske dogodke in udeležbe na sejmih ter zagotavlja podporo vpisanim članom glede upravnih in birokratskih vprašanj.

Že od 90-ih let prejšnjega stoletja je SDGZ-URES postala ena najbolj prepoznavnih organizacij pri spodbujanju čezmejnega sodelovanja z Republiko Slovenijo, Republiko Hrvaško in drugimi državami vzhodne Evrope, kakor tudi eden najbolj aktivnih subjektov pri podpori podjetjem, ki želijo poslovati čezmejno ali izvajati naložbe v sosednjo državo.

Urnik poslovanja in info točka:

Ponedeljek – Petek: 8.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00

Poln naslov

Slovensko deželno gospodarsko združenje – Unione Regionale Economica Slovena

Via Cicerone 8,

34133 Trst

Italija

INCA CGIL (SLO)

Društvo INCA Slovenija skrbi in spodbuja pravice, ki zadevajo delo, zdravje, socialno in ekonomsko varnost ter skrbstvene storitve in ki jih zakonska in pogodbena določila – italijanska, slovenska, mednarodna – priznavajo vsem osebam.
INCA Slovenija je predstavništvo italijanske organizacije CGIL, ki izvaja (v obliki informacijsko točke) storitve obveščanja in pomoči delavcem in upokojencem.
Je del mednarodne mreže INCA, ki se nahaja v tujini in ima v Evropi, Ameriki, Oceaniji in Afriki 94 poslovnih enot.

Za dodatne informacije:
Sedež INCA Slovenija
Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper, Slovenia
Tel.št. 00 386 5 6273824
e-pošta:
capodistria.slovenia@inca.it
website: https://bit.ly/2CrvRDj

Affiliated entities:

INFORMEST – Agenzia per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica Internazionale

Razvojna agencija Informest je bila ustanovljena leta 1991 s ciljem spodbujanja gospodarskega sodelovanja z Avstrijo, državami Srednje Evrope in Balkana ter nekdanjo Sovjetsko zvezo po padcu berlinskega zidu.
Vse od svoje ustanovitve dalje je bila agencija Informest pomembno orodje Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine pri opravljanju vloge, ki jo ta ima kot obmejna evropska regija.
V svoji tridesetletni zgodovini mednarodnih odnosov in dejavnosti se je njen razvoj prilagajal spremenjenim geopolitičnim okoliščinam, značilnim za zgodovino italijanske vzhodne meje.
Dandanes Informest med svoje ustanovitelje šteje Avtonomno deželo Furlanijo – Julijsko krajino ter deželo Benečijo, kot redni družbeniki Zbornice za trgovino, industrijo, obrt in kmetijstvo pa se v njeno delovanje vključujejo tudi goriške in trbiške občine ter gorska skupnost Furlanije.
V okviru projekta EURADRIA agencija Informest predstavlja povezano telo vodilne ustanove, Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine in skrbi za obveščanje in posredovanje projekta. Informest poleg tega podpira delovanje vodilne ustanove pri koordinaciji in računovodskem poročanju.

Za dodatne informacije:
Sedež agencije INFORMEST
Via Cadorna 36, 34170 Gorica, Italija
Kontaktna oseba:
Vanessa Sanson – vodja projektov;
tel. št.: +39 0481597411
e-pošta: vanessa.sanson@informest.it
Marina Cigui – vodja financ;
tel. št.: +39 0481597411
e-pošta: marina.cigui@informest.it
spletna stran: http://www.informest.it/

Servis d.o.o. S.r.l. (SLO)

SERVIS d.o.o. je storitveno podjetje Slovenskega deželnega gospodarskega združenja, ki nudi podjetnikom vse računovodske storitve združenja.

Med drugim nudi storitve, kot so: knjigovodstvo in davčne prijave, obračun plač, pogodbe, upravne postopke, financiranje podjetij, davčno in upravno svetovanje, informiranje in obveščanje. Vse storitve svetovanja izvaja izkušeno in usposobljeno osebje. Družba Servis izvaja svoje storitve iz 4-ih različnih pisarn na ozemlju Avtonomne dežele Furlanija-Julijska krajina, predvsem na območju Trsta in okolice.

Sedež se nahaja na istem naslovu kot SDGZ-URES in zagotavlja določeno usklajenost pri podpori in obveščanju, ki ju potrebuje vsak podjetnik.

Od leta 2004 ima družba Servis tudi podružnico v Sloveniji, ki se imenuje Servis Koper d.o.o., ki nudi enake svetovalne storitve tudi slovenskim podjetjem.

Polni naslov:

SERVIS DOO s.r.l.

Via Cicerone 8

34133 Trst

Italija

Urnik poslovanja za stranke in javnost:

Ponedeljek – Četrtek: 8.30 – 12.30 / 14.30 – 16.30

Petek: 8.30 – 12.30

Associate organisation:

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje – ZRSZ (SLO)

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je ena ključnih ustanov slovenskem trgu dela. Je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za območje celotne države.

Temeljne dejavnosti Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje:

 • svetovanje na področju zaposlovanja in posredovanje zaposlitev
 • izvajanje karierne orientacije tekom celega življenja
 • izvajanje nadomestil in zavarovanja za primer brezposelnosti
 • izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja (AEP)
 • izdajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev
 • izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
 • informiranje o trgu dela in o storitvah Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

Uporabniki storitev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje so:

 • brezposelne osebe,
 • delodajalci,
 • osebe, ki potrebujejo strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicnem usmerjanju,
 • strokovne institucije,
 • izvajalci programov aktivne politike zaposlovanja,
 • socialni partnerji ter
 • javnost na splošno.

Te in druge informacije lahko najdete  na naši spletni strani: https://bit.ly/2rrqtOB   

ANPAL – Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ITA)

ANPAL (Nacionalna agencija za aktivne politike zaposlovanja) je javni organ, ki spada pod Ministrstvo za zaposlovanje in socialno politiko in ki usklajuje politike zaposlovanja iskalcev zaposlitve in ponovnega zaposlovanja brezposelnih. Nudi potrebna orodja in metodologije, ki podpirajo delovanje javnih in zasebnih akterjev na trgu delovne sile.
Agencija usklajuje delovanje Nacionalne mreže storitev zaposlovanja, ki spodbuja pravice na delovnem mestu, izobraževanje in strokovno rast, pri svojem delovanju pa se povezuje tako z ustanovami kot so INPS, INAIL in INPP kot z gospodarskimi zbornicami, šolami in univerzami, oziroma, na splošno, agencijami za zaposlovanje ter področnimi strukturami aktivnih oblik zaposlovanja.
ANPAL je odgovorna za informacijski sistem upravljanja s trgom dela, kamor se stekajo informacije glede iskalcev zaposlitve, ki pripomorejo k poklicnemu vključevanju posameznikov.
Agencija upravlja z nacionalnim registrom subjektov, akreditiranih za izvajanje aktivnih politik, nacionalnim repertoarjem spodbud za zaposlovanja ter evropskimi programi za izobraževanje in zaposlovanje.

Za dodatne informacije:
Sedež ANPAL
Via Fornovo 8, 00192 Rim, Italija
tel. št.: 800 00 00 39 (od 9:00 do 14:00, od ponedeljka do petka, razen praznikov)
e-pošta: info@anpal.gov.it
spletna stran: https://www.anpal.gov.it/