Euradria si prizadeva za izboljšanje pogojev zaposlovanja v čezmejni regiji, po eni strani povečati zaposlitvene možnosti delavcev, po drugi pa delodajalcem olajšati postopek iskanja ustreznega kadra in pri tem zagotoviti ustrezno strokovno podporo uporabnikom storitev, ki se izvajajo v okviru projekta.
Projekt EURADRIA, pri čemer grdo zahvale celotnemu partnerstvu, ponuja odgovore vezane na izzive, ki v veliki meri označujejo čezmejno mobilnost. Povežite se z nami!

PRIJAVI SE V EURADRIO