EURADRIA JE ČLANICA #PACTFORSKILLS! !

Pact For Skills in spretnosti je eden od vodilnih ukrepov evropske agende (European Skills Agenda) za znanja in spretnosti. Njegov cilj je povezati javne in zasebne organizacije ter jih spodbuditi, da se konkretno zavežejo k dvigu in preusposabljanju kvalifikacij odraslih.

Nacionalni, regionalni in lokalni organi, podjetja, socialni partnerji, medpanožne in sektorske organizacije, gospodarske zbornice, ponudniki izobraževanja in usposabljanja ter zavodi za zaposlovanje – vsi lahko postanejo člani Pakta za spretnosti.

Vsi člani pakta (Charter) podpišejo listino in se zavežejo, da bodo spoštovali njena štiri ključna načela:

  • spodbujanje kulture vseživljenjskega učenja za vse.
  • vzpostavljanje močnih partnerstev na področju znanj in spretnosti.
  • spremljanje ponudbe in povpraševanja po spretnostih ter predvidevanje potreb po spretnostih
  • delovanje proti diskriminaciji ter za enakost spolov in enake možnosti.

OD 23. DECEMBRA 2022 JE ČEZMEJNO PARTNERSTVO EURADRIA URADNA ČLANICA PAKTA!

Obveznosti EURADRIA:

1. KREPITEV ZAVEZANOSTI ČEZMEJNEGA PARTNERSTVA NA PODROČJU ZNANJ IN SPRETNOSTI NA OBMOČJU MED ITALIJO IN SLOVENIJO

2. PODPORA ČEZMEJNEMU KOMUNICIRANJU IN RAZŠIRJANJU PAKTA NA ČEZMEJNI RAVNI; OBVEŠČANJE IN IZMENJAVA ZAVEZ EURADRIJE O PAKTU ZA SPRETNOSTI Z DRUGIMI EVROPSKIMI ČEZMEJNIMI OBMOČJI IN CELOTNO MREŽO EURES

3. PODPIRATI SPREMLJANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI NA ČEZMEJNEM OBMOČJU TER PREDVIDEVATI POTREBE PO ZNANJIH IN SPRETNOSTIH NA ČEZMEJNEM TRGU DELA, PRI TEM PA DELOVATI V NEPOSREDNEM STIKU Z DELODAJALCI NA TEM OBMOČJU

PAKT JE VKLJUČUJOČA AKCIJA IN NJEGOVO ČLANSTVO SE NENEHNO ŠIRI!

Če se želite pridružiti obveznostim EURADRIA v okviru pakta in postati član, nam pišite na:

euradria@regione.fvg.it

#PactForSkills