Informativni listi in vodniki

Socialna varnost, obdavčitev, brezposelnost in trg dela

Vodniki za socialno varnost, obdavčitev in brezposelnost na čezmejnem območju:

  1. Vodnik pojasnjuje italijanski in slovenski pokojninski sistem. Vodnik je posodobljen do januarja 2022 in je v italijanskem jeziku;
  2. Priročnik “Osnovna navodila za čezmejne delavce” vsebuje posodobljene informacije o socialni varnosti in obdavčitvi, brezposelnosti in vprašanjih trga dela na čezmejnem območju.

Najpogostejše upravne ovire in podpora informacijske pisarne EURADRIA:

OTROŠKI DODATKI

Osebe s stalnim bivališčem v sloveniji, ki so zaposlene v italiji; osebe s stalnim bivališčem v italiji, ki delajo v sloveniji

Družinski dodatki in s tem povezane ovire (vsebina v italijanskem jeziku)


NADOMESTILO ZA BREZPOSELNOST

Osebe s stalnim bivališčem v sloveniji, ki so zaposlene v italiji; osebe s stalnim bivališčem v italiji, ki delajo v sloveniji

Brezposelnost in njene ovire (vsebina v italijanskem jeziku)


Priznavanje dajatev za nezgode na delovnem mestu in poklicne bolezni

Osebe s stalnim bivališčem v sloveniji, ki so zaposlene v italiji; osebe s stalnim bivališčem v italiji, ki delajo v sloveniji

Nezgode in poklicne bolezni ter njihove ovire (vsebina v italijanskem jeziku)


ITALIJANSKI IN SLOVENSKI POKOJNINSKI SISTEM: KRATEK VODNIK

Starostne (zgodnje), invalidske in družinske pokojnine.

Pokojnine in s tem povezane ovire (vsebina v italijanskem jeziku)


PORODNIŠKI IN STARŠEVSKI DOPUST

Maternità, paternità e congedi parentali in Italia e in Slovenia.

Starševski dopust in s tem povezane ovire (vsebina v italijanskem jeziku)


NADOMESTILO ZA BOLEZEN

Pravila za potrjevanje bolezni v Italiji in Sloveniji ter ureditev izplačevanja dajatev.

Bolezen in z njo povezane ovire

Bolezen in z njo povezane ovire (vsebina v italijanskem jeziku)


DISABILITETA

Zdravstvena ocena, certificiranje in dostop do dela prek javnih zavodov za zaposlovanje v Italiji in Sloveniji.

Invalidnost in z njo povezane ovire (vsebina v italijanskem jeziku)