Informativni videoposnetki – v postopku posodabljanja

Nekaj ​​informativnih videoposnetkov, povezanih s čezmejnim delom

Obiščite naš kanal YouTube EURADRIA Cross-Border channel

PARTNERJI EURADRIJE PRIPOVEDUJEJO O »MEJI«, KI OSTAJA IZJEMNA PRILOŽNOST

V obmejnih deželah meje niso le fizične črte, temveč globoko kulturno znamenje, ki je del vsakdanjega življenja tamkajšnjih ljudi. Nekateri akterji projekta Euradria nam zaupajo, kaj pomeni za njih živeti in delati »čez mejo«. In če drži, da težav in ovir zagotovo ne manjka, drži tudi, da ozaveščenost o pomenu utiranja poti do sodelovanja in izmenjave ostaja močna. Kajti raznolikost je velik vir bogastva.


BREZPOSELNOST, NAVODILA, KAKO PRAVILNO POSTOPATI

Svetovalka Euresa Jana Krušič nam ponuja priporočila, ki nam bodo v pomoč pri zahtevku za brezposelnost: od izpolnjevanja obrazca U1 do vpisa na ustrezne sezname, s povzetkom referenčnih smernic Evropske unije.


BREZPOSELNOST, ŽIVIM V ITALIJI, VENDAR DELAM V SLOVENIJI

Cristina nam pove svojo zgodbo delavke, s prebivališčem v Italiji, ki je bila odpuščena v Sloveniji in razloži postopek, s katerim se je morala soočiti skupaj s patronatom INAS CISL Slovenija za priznanje nadomestila za brezposelnost.


BREZPOSELNOST, ŽIVIM V SLOVENIJI, VENDAR DELAM V ITALIJI

Jana pove svojo izkušnjo obmejne Slovenke, ki je ostala brez službe v Italiji, in kako se je obrnila na patronat INAS CISL Slovenija zaradi zahtevka za brezposelnost. Direktorica Patronata, Katja Terpin, predstavi korake, ki jim je treba slediti, predstavi osnovne informacije o pristojnih organih, ki naj bi sodelovali, ter o metodah in časovnih rokih, ki jih je treba spoštovati.


PREKRIVAJOČI SE SKRAJŠANI DELOVNI ČASI: KJE PLAČEVATI PRISPEVKE?


PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST ZA DVA DELA S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM, EN ITALIJANSKI IN EN SLOVENSKI PRIMER

V primeru dvojne zaposlitve s krajšim delovnim časom med Italijo in Slovenijo, Uredba Evropske unije 883/2004 določa, kje se plačujejo prispevki za socialno varnost. Glede tako imenovanih načel uporabe zakonodaje ene države in glede pojma »znatni del dejavnosti« odvetnik Boštjan Starc opozarja: delavec je tisti, ki mora zavod za socialno varnost v kraju stalnega prebivališča vedno obvestiti o svojem položaju!


NEPRIJAVLJENO DELO, NE SPLAČA SE!

Diana Peloza iz Patronata Inca Cgil v Slovenji nas svari pred tveganji dela na črno in razloži ne le, kako prepoznati nezakonite oblike dela, temveč tudi, kako jih lahko prijavimo.


OBDAVČITEV OBMEJNIH DELAVCEV, POMANJKANJE GOTOVOSTI

Eures svetovalec Michele Berti razkriva številna pomankljivosti v zvezi z obdavčitvijo zaposlenih v primeru obmejnih delavcev: od izračuna dolgovanega zneska do neusklajenosti sistemov in metodologije, ki so jih sprejeli pristojni organi v Italiji in Sloveniji.


ITALIJANSKA IN SLOVENSKA PODJETJA ČEZ MEJO

Robert Rakarv, direktor PGZ, razloži, na kakšen način koprska gospodarska zbornica odgovarja na potrebe slovenskih in italijanskih podjetij, ki jih zanimajo čezmejno poslovanje in vlaganje. Glede na to, da gospodarstvo vsaj načeloma ne pozna meja, morajo upravna in davčna vprašanja vsekakor ostati pod nadzorom: to je način..