Podpora v sklopu EURADRIJE

Omrežje EURADRIA je vzpostavljeno za spodbujanje mobilnosti delovne sile znotraj Evropske unije in zlasti na območju Euradrije, oziroma v čezmejni regiji med Italijo in Slovenijo, s čimer odločno potrjuje, da je prosto gibanje delavcev eno od temeljnih načel EU, ki je določeno s 45. členom  Pogodbe o delovanju Evropske unije in dodatno opredeljeno s sekundarno zakonodajo ter s sodno prakso Sodišča Evropske skupnosti.

Na operativni ravni in zahvaljujoč predvsem mreži specializiranih partnerjev, ki pripadajo različnim kategorijam akterjev na trgu delovne sile (javne ustanove, poklicna združenja, sindikati itd.), ter s pomočjo svetovalcev Eures, Euradria nudi podporo, pomoč in svetovalne storitve vsem iskalcem zaposlitve pri delodajalcih v regiji, ki iščejo kader in posebna znanja.

Poleg tega Euradria spodbuja in izvaja posebne ukrepe, ki so usmerjeni na posebne segmente čezmejnega trga dela v EURADRIA prek svojih informacijskih pisarn in EURES Avisers podpira obmejne delavce in delodajalce pri reševanju vseh ključnih vprašanj, povezanih z mobilnostjo.