EURADRIA,
delati brez meja

V katero od teh kategorij spadaš?

Zakonodaja

Pravice državljanov Skupnosti

Vsi državljani EU imajo pravico do življenja, dela in študija v drugi državi EU.
Državljani EU so upravičeni do mnogih temeljnih pravic EU:

Temeljne pravice

Državljani EU imajo pravico do vstopa v katero kolo državo EU ne da bi morali izpolnjevati posebne formalnosti. Zadostuje veljavni potni list ali osebna izkaznica.
Oblasti lahko preverjajo veljavnost dokumentov, vendar ne morejo spraševati o namenu in trajanju vašega potovanja.
Pravica do potovanja se lahko omeji le iz razlogov javnega reda, javne varnosti ali javnega zdravja.

Zdravstvena zaščita

Če med potovanje po EU nenadoma zbolite ali ste udeleženi v nesreči v drugi državi EU, ste upravičeni do takojšnje zdravniške oskrbe. Če želite uveljaviti to pravico, morate pokazati evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (ali obrazec E 111), izdano v vaši državi pred odhodom. To velja le za kratkoročna potovanja.

Nakupi za osebne namene

Če ste kupi blago ali plačali storitev za osebno uporabo v drugi državi EU, ste izpostavljeni enakim davčnim pravilom, kot veljajo za državljane te države in lahko kupljeno blago odnesete domov. Vendar pa to ne velja za nakup novih avtomobilov. Kar se tiče tobačnih izdelkov in alkoholnih pijač je možno, da se v nekaterih primerih zahteva dokazilo o tem, da je bilo kupljeno za osebne namene.

Pravica do bivanja

Vsi državljani EU imajo pravico do prebivanja in selitve v katero koli državo EU.
Za obdobja, krajša od treh mesecev: samo z osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom. 
Za obdobja, daljša od treh mesecev: pravica do bivanja v drugi državi EU velja, če:

  • ste zaposleni ali samozaposleni v državi gostiteljici ali
  • ste vpisani v javni ali zasebni izobraževalni ustanovi zaradi študija ali usposabljanja ali
  • imate zadostna finančna sredstva za bivanje (tudi za družinske člane) in imate urejeno zdravstveno zavarovanje v državi gostiteljici.

Avtomobili

Lastniki novih avtomobilov ne morejo biti prisiljeni opraviti kakršnokoli preverjanje v državi gostiteljici. Če imate rabljen avtomobil, bo morda treba opraviti tehnični pregled.
Po zakonu morate registrirati avto z registrskimi tablicami države gostiteljice in plačati davek na registracijo in cestnino. 
Začasno lahko uporabljate svoj avtomobil v katerikoli drugi državi EU, ne da bi plačali davke za dobo šest mesecev, v kateremkoli 12-mesečnem obdobju. To ne velja za tako imenovane »obmejne delavce« oz. za ljudi, ki vsakodnevno prečkajo mejo, da gredo v službo.

Vozniško dovoljenje

V državi gostiteljici lahko vozite z vozniškim dovoljenjem, ki ga je izdala vaša država. Vendar pa bo država gostiteljica uporabila svoja pravila glede potek dovoljenja, zdravniških pregledih in davkih.

Osebna lastnina

Lahko je prenesena brez omejitev in brez plačevanja carinskih dajatev ali davkov.

Davki

Da bi se izognili dvojnemu obdavčevanju, morate ugotoviti, ali ste »rezident za davčne namene« v državi gostiteljici, v tem primeru boste morali oddati davčno napoved v državi gostiteljici.
Obrniti se morate na davčne organe tako v državi izvora kot v državi gostiteljici. Prepričati se morate, da ni potrebno urediti še kakšne formalnosti pred vašim odhodom. 
Med Italijo in Slovenijo je v veljavi Konvencija o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

Glasovati in kandidirati na volitvah

Lahko glasujete in kandidirate v državi gostiteljici pod enakimi pogoji kot državljani te države. Ta zakon se nanaša na:

  • občinske volitve: pozor, z glasovanjem v državi gostiteljici, se samodejno ne izgubi pravice do glasovanja v državi izvora;
  • evropske volitve: pozor, potrebno se je vpisati na volilne liste in glasovati v državi gostiteljici, vendar s tem izgubite samodejno pravico do glasovanja v državi izvora.

Delite

Hai trovato utile questo contenuto? Condividi la pagina