DELAVCEM IN PODJETJEM

Poenostavimo čezmejno zaposlovanje

Euradria si prizadeva za izboljšanje pogojev zaposlovanja v čezmejni regiji območju med Italijo in Slovenijo, po eni strani povečati zaposlitvene možnosti delavcev, po drugi pa delodajalcem olajšati postopek iskanja ustreznega kadra in pri tem zagotoviti ustrezno strokovno podporo uporabnikom storitev, ki se izvajajo v okviru projekta.

ZDRAVSTVENI TEHNIK V TRSTU

Področje dejavnosti: Bolnišnične storitve

Zadolžitev: Kandidat bo imel zadolžitev poklicnega bolničarja

Vrsta delovne pogodbe: ZA NEDOLOČEN ČAS

Vrsta dela: FULL TIME

Delovni urnik: 36 tedenskih ur v izmenah

Delovno mesto: Trst

Sedež dela: ITALIJA

Pogoji: BLP (Bruto letna plača) € 26.700

Število razpoložljivih mest: 8

Pogoji: Evropska poklicna izkaznica (EPC) države, ki ji kandidat pripada (https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_it.htm) ali vpis v zbornico poklicnih zdravstvenih negovalcev (Ordine delle Professioni Infermieristiche) v Italiji.

Izkušnje: Osnovno znanje in spretnosti, ki jih je kandidat dosegel med  izobraževanjem za bolniško nego.

Znanje jezikov: Italijanščina A2, angleščina A2

Referenčna točka

Pošljite svoj življenjepis po e-pošti na: euradria@regione.fvg.it in navesite pod »zadeva« INFERMIERE TRIESTE.

Partnerji v projektu

EURADRIA je projekt, ki povezuje
 • Partners Logo

  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

  Lead Partner

 • Partners Logo

  Informest

  Management

 • Partners Logo

  UIL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Obalna Sindikalna Organizacija

  Trade Union

 • Partners Logo

  CGIL FVG

  Trade Union

 • Partners Logo

  ANPAL

  Associated Partner - NCO

 • Partners Logo

  INCA

  Patronage

 • Partners Logo

  CISL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Patronato Inas

  Patronage

 • Partners Logo

  Obmmčna Obrtno-Podjetniška

  Trade Union

 • Partners Logo

  Zavod Republike Slovenje

  Associated Partner - NCO & Regional PES

 • Partners Logo

  Csi nord est

  Trade Union

 • Partners Logo

  SDGZ/URES

  Association of employers

 • Partners Logo

  Servis

  Association of employers

 • Partners Logo

  Primorska Gospodarska

  Association of employers

 • Partners Logo

  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

  Lead Partner

 • Partners Logo

  Informest

  Management

 • Partners Logo

  UIL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Obalna Sindikalna Organizacija

  Trade Union

 • Partners Logo

  CGIL FVG

  Trade Union

 • Partners Logo

  ANPAL

  Associated Partner - NCO

 • Partners Logo

  INCA

  Patronage

 • Partners Logo

  CISL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Patronato Inas

  Patronage

 • Partners Logo

  Obmmčna Obrtno-Podjetniška

  Trade Union

 • Partners Logo

  Zavod Republike Slovenje

  Associated Partner - NCO & Regional PES

 • Partners Logo

  Csi nord est

  Trade Union

 • Partners Logo

  SDGZ/URES

  Association of employers

 • Partners Logo

  Servis

  Association of employers

 • Partners Logo

  Primorska Gospodarska

  Association of employers