Delavcem in podjetjem

Poenostavimo čezmejno zaposlovanje

Euradria si prizadeva za izboljšanje pogojev zaposlovanja v čezmejni regiji območju med Italijo in Slovenijo, po eni strani povečati zaposlitvene možnosti delavcev, po drugi pa delodajalcem olajšati postopek iskanja ustreznega kadra in pri tem zagotoviti ustrezno strokovno podporo uporabnikom storitev, ki se izvajajo v okviru projekta.

VSE SLUŽBE ZA OBVEŠČANJE

Nadnacionalno sodelovanje in dobre prakse

EURADRIA spodbuja nadnacionalno sodelovanje z usmerjenimi ukrepi za podporo kohezije, odpornosti in sodelovanja po vsej Evropi. Na tej strani boste našli informacije o dejavnostih in aktivnem sodelovanju, pa tudi koristne novosti in pobude na evropski ravni.

EURADRIA podpira krepitev sodelovanja z namenom medsebojne podpore pri soočanju s prihodnjimi izzivi

EURADRIA podpira strategijo ODPORNOSTI kot način združevanja moči in podpore prizadevanjem organizacij, služb, institucij, delavcev, podjetij in državljanov, da bi se lahko bolje odzvali na sedanje in prihodnje potrebe, izmenjali najboljše prakse ter alternativne in inovativne načine upravljanja naših dejavnosti in izmenjali delovne metode.

Ottobre 2021

EURADRIA pri prenosu dobrih praks in dejavnostih zaposlovanja sodeluje z GWU-General Workers’ Union, EURES Malta in Malteško gospodarsko zbornico.

Življenjske in delovne priložnosti, ki jih ponuja ozemlje Malte.

Approfondisci
December 2021

Čezmejni hackathon: poklicna mobilnost, transnacionalno sodelovanje, kohezija in odpornost

Prvi čezmejni hackathon (DG EMPL-UNIT E1), ki ga je organizirala EURADRIA ob sodelovanju Evropske komisije, Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) in nacionalne koordinacije EURES Italija (UCN EURES Italija-ANPAL), Nacionalni koordinacijski urad EURES Slovenija (UCN EURES Slovenija-ZRSZ), Italijanska nacionalna kohezijska agencija, Evropska skupina za teritorialno sodelovanje EZTS GO, Strategija EU za Jadransko-jonsko regijo (EUSAIR), Zveza evropskih čezmejnih državljanov (AEBR/MOT/CESCI).

Discover More
YEAR 2021

Čezmejno pobratenje med EURADRIA in čezmejnim partnerstvom Severna Portugalska/Galicija

V okviru dejavnosti projekta EURADRIA 20/21 je potekalo pobratenje med obema čezmejnima partnerstvoma, da bi skupaj raziskali vprašanja ovir za mobilnost in skupnih rešitev na obeh ozemljih. socialno varnost, obdavčitev, storitve, brezposelnost in kako upravljati dejavnosti po izrednih zdravstvenih razmerah.

Discover More
IN PROGRESS

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO/EZTS GO

EZTS GO je italijanski javni organ s statusom pravne osebe, ki so ga leta 2011 ustanovile občine Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba na podlagi Uredbe (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta, da bi opredelile in obravnavale skupne izzive, s katerimi lahko čezmejno območje postane bolj konkurenčno in privlačno. EZTS GO je organ, ki je pristojen za ozemlje treh mest: lahko preseže meje in se prvič sooči z izzivi sodelovanja, ki načrtuje in izvaja skupaj, pri čemer ne razmišlja več o treh ločenih občinah, temveč o enem čezmejnem mestu brez večjih delitev.

Go to the website
IN PROGRESS

Konferenca o prihodnosti Evrope (#FutureofEU)

Platforma, ki jo je vzpostavila Evropska unija. Tu imate priložnost, da se izrazite, poveste, v kakšni Evropi želite živeti, in pomagate oblikovati našo prihodnost. Številne teme: podnebne spremembe in okolje, zdravje, močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in zaposlovanje, EU v svetu, digitalna preobrazba, evropska demokracija, migracije, vrednote in pravice, pravna država, varnost, izobraževanje, kultura, mladi in šport ter druge ideje.

Visita il sito

Partnerji v projektu

EURADRIA je projekt, ki povezuje
 • Partners Logo

  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

  Lead Partner

 • Partners Logo

  Informest

  Management

 • Partners Logo

  UIL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Obalna Sindikalna Organizacija

  Trade Union

 • Partners Logo

  CGIL FVG

  Trade Union

 • Partners Logo

  ANPAL

  Associated Partner - NCO

 • Partners Logo

  INCA

  Patronage

 • Partners Logo

  CISL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Patronato Inas

  Patronage

 • Partners Logo

  Obmmčna Obrtno-Podjetniška

  Trade Union

 • Partners Logo

  Zavod Republike Slovenje

  Associated Partner - NCO & Regional PES

 • Partners Logo

  Csi nord est

  Trade Union

 • Partners Logo

  SDGZ/URES

  Association of employers

 • Partners Logo

  Servis

  Association of employers

 • Partners Logo

  Primorska Gospodarska

  Association of employers

 • Partners Logo

  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

  Lead Partner

 • Partners Logo

  Informest

  Management

 • Partners Logo

  UIL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Obalna Sindikalna Organizacija

  Trade Union

 • Partners Logo

  CGIL FVG

  Trade Union

 • Partners Logo

  ANPAL

  Associated Partner - NCO

 • Partners Logo

  INCA

  Patronage

 • Partners Logo

  CISL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Patronato Inas

  Patronage

 • Partners Logo

  Obmmčna Obrtno-Podjetniška

  Trade Union

 • Partners Logo

  Zavod Republike Slovenje

  Associated Partner - NCO & Regional PES

 • Partners Logo

  Csi nord est

  Trade Union

 • Partners Logo

  SDGZ/URES

  Association of employers

 • Partners Logo

  Servis

  Association of employers

 • Partners Logo

  Primorska Gospodarska

  Association of employers