DELAVCEM IN PODJETJEM

Poenostavimo čezmejno zaposlovanje

Euradria si prizadeva za izboljšanje pogojev zaposlovanja v čezmejni regiji območju med Italijo in Slovenijo, po eni strani povečati zaposlitvene možnosti delavcev, po drugi pa delodajalcem olajšati postopek iskanja ustreznega kadra in pri tem zagotoviti ustrezno strokovno podporo uporabnikom storitev, ki se izvajajo v okviru projekta.

EURADRIA CROSS-BORDER HITRI ZMENKI: ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI MED ITALIJO IN SLOVENIJO

L’EURADRIA CROSS-BORDER Speed Date bo potekal v Trstu13. decembra 2019, v prostorih Contamination Lab-a (Clab) Univerze v Trstu, bivša vojaška bolnišnica, na naslovu Via Fabio Severo št. 40.

Dogodek, ki je posvečen čezmejni regiji Euradria, bo zbral priložnosti, ki prihajajo od podjetij s sedežem v Italiji in Sloveniji, kot tudi strokovno znanje partnerjev Euradria, ki bo na voljo kandidatom za predstavitev in podrobnejšo preučitev tematik v zvezi s socialno varnostjo in obdavčitvijo v čezmejnem območju.

Začetek dejavnosti je predviden ob 9.00 z registracijo kandidatov iskalcev zaposlitve, ki se bodo nato nadaljevale od 9.30 do 11.30 s srečanjem delavcev in delodajalcev iz čezmejnega območja ter se zaključile med 11.30 in 13.00 s predstavitvijo tematik v zvezi s socialno varnostjo in obdavčitvijo.

Med iskanimi poklicnimi profili izstopajo predvsem tisti s področja gostinstva in turizma, profili iz kovinsko– predelovalnega sektorja (strojniki, varilci in inženirji), strokovnjaki iz IKT sektorja (programerji, elektronski in računalniški inženirji), profili iz gradbeništva in prevozništva ter zdravstveni delavci in prodajalci.

Udeležite se dogodka Speed Date s poglobljeno obravnavo tematik, nudenjem podpore in razgovori s podjetji!

Spoznajte EURADRIO in odkrijte svoj čezmejni potencial!

Preverite priložnosti in nam pošljite svoj življenjepis!

V sodelovanju z Univerzo v Trstu.

Partnerji v projektu

EURADRIA je projekt, ki povezuje
 • Partners Logo

  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

  Lead Partner

 • Partners Logo

  Informest

  Management

 • Partners Logo

  UIL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Obalna Sindikalna Organizacija

  Trade Union

 • Partners Logo

  CGIL FVG

  Trade Union

 • Partners Logo

  ANPAL

  Associated Partner - NCO

 • Partners Logo

  INCA

  Patronage

 • Partners Logo

  CISL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Patronato Inas

  Patronage

 • Partners Logo

  Obmmčna Obrtno-Podjetniška

  Trade Union

 • Partners Logo

  Zavod Republike Slovenje

  Associated Partner - NCO & Regional PES

 • Partners Logo

  Csi nord est

  Trade Union

 • Partners Logo

  SDGZ/URES

  Association of employers

 • Partners Logo

  Servis

  Association of employers

 • Partners Logo

  Primorska Gospodarska

  Association of employers

 • Partners Logo

  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

  Lead Partner

 • Partners Logo

  Informest

  Management

 • Partners Logo

  UIL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Obalna Sindikalna Organizacija

  Trade Union

 • Partners Logo

  CGIL FVG

  Trade Union

 • Partners Logo

  ANPAL

  Associated Partner - NCO

 • Partners Logo

  INCA

  Patronage

 • Partners Logo

  CISL Friuli Venezia Giulia

  Trade Union

 • Partners Logo

  Patronato Inas

  Patronage

 • Partners Logo

  Obmmčna Obrtno-Podjetniška

  Trade Union

 • Partners Logo

  Zavod Republike Slovenje

  Associated Partner - NCO & Regional PES

 • Partners Logo

  Csi nord est

  Trade Union

 • Partners Logo

  SDGZ/URES

  Association of employers

 • Partners Logo

  Servis

  Association of employers

 • Partners Logo

  Primorska Gospodarska

  Association of employers