Projekt EURADRIA

EURADRIA je projekt, ki ga sofinancira program Evropske unije EaSI (EaSI – EURES – Cross-border partnership and support to cooperation on intra-EU mobility for social partners and EEA countries).

Cilj projekta EURADRIA je trajno podpirati mobilnost na čezmejnem območju, pri tem pa delavcem in podjetjem zagotoviti ustrezno strokovno podporo. EURADRIA je projekt, ki ga sofinancira program Evropske unije EaSI (EaSI – EURES – Cross-border partnership and support to cooperation on intra-EU mobility for social partners and EEA countries).

Geografski obseg je čezmejna regija med Italijo in Slovenijo, ki zajema deželo Furlanijo – Julijsko krajino v Italiji (NUTS 2 ITD4) ter Goriško (NUTS 3 SI023), Obalno-kraško (NUTS 3 SI024) in Notranjsko-kraško (NUTS 3 SI018) statistično regijo v Sloveniji.

Če delate v eni državi EU, prebivate pa v drugi in se vsak dan ali vsaj enkrat tedensko vanjo vračate, ste po zakonodaji EU čezmejni delovni migrant (oziroma čezmejni ali obmejni delavec).

Projekt EURADRIA je sestavljen iz virtualnih in fizičnih točk na slovenskem in italijanskem ozemlju, namenjenih čezmejnemu delovanju, ki usmerjajo pozornost vseh projektnih partnerjev na reševanje posebnih ovir glede mobilnosti; med ključnimi temami so zaposlovanje, varnost pri delu, invalidnost, davčna zakonodaja, starševsko varstvo in bolezen.

Vzpostavitev stalne opazovalnice za čezmejnost prispeva k ugotavljanju in spremljanju trendov in dinamike čezmejnega trga na podlagi specifičnih kazalnikov.

Projekt Euradria omogoča tudi povezanost pristojnih javnih zavodov za zaposlovanje ter javnih in zasebnih Euresovih svetovalcev (za delodajalce in delavce) na čezmejnem območju z namenom okrepitve sodelovanja na področju mobilnosti delovne sile in spodbujanja skupnih ukrepov za podporo zaposlovanju.

CILJI

 • zagotavljati informacije in smernice obmejnim delavcem in delodajalcem;
 • zbirati in analizirati podatke in dokaze o tokovih na območju in o prihodnjem potencialnem razvoju na čezmejnem trgu dela;
 • olajšati in izboljšati usklajevanje povpraševanja s ponudbo na trgu dela, praktičnega usposabljanja in zaposlovanja na čezmejnem območju projekta;
 • razvijati storitve in pomoč po zaposlitvi;
 • izboljšati in spodbujati dostop delodajalcev v čezmejnem območju do storitev in dogodkov za zaposlovanje;
 • podpirati cilje osrednje mreže EURES in tako prispevati k objavam prostih delovnih mest in življenjepisov na portalu EURES;
 • zbirati in analizirati podatke in dokaze o čezmejni mobilnosti ter spremljati rezultate praktičnega usposabljanja in zadovoljstva strank;
 • izvajati in podpirati oblikovanje politik in ukrepov za krepitev institucionalnih zmogljivosti;
 • povezati storitve za stranke, ki jih ponujajo partnerji v čezmejnem območju Furlanije – Julijske krajine (Italija) in Slovenije, z enotnim spletnim okencem EURADRIA (www.euradria.eu) in skupno mrežo čezmejnih informacijskih točk;
 • zagotavljati pomoč in podporo ranljivim in invalidnim osebam pri vstopu na trg dela na čezmejnem območju;
 • prispevati k politiki odpornosti Evropske unije.