Projekt EURADRIA – Kdo smo

EURADRIA je projekt, ki ga sofinancira program Evropske unije EASI (EaSI – EURES – Cross-border partnership and support to cooperation on intra-EU mobility for social partners and EEA countries).

Cilj EURADRIE je trajno podpirati mobilnost na čezmejnem območju, pri tem pa delavcem in podjetjem zagotoviti ustrezno strokovno podporo.

Popolnoma prenovljena spletna mesta in že predhodno vzpostavljene info točke na italijanskem in slovenskem ozemlju , namenjene podajanju informacij in razreševanju težav vezanih na čezmejno delo, omogočajo osredotočanje celotnega partnerstva na reševanje specifičnih ovir glede mobilnosti: med ključnimi temami so varnost pri delu, davčna zakonodaja in pravice iz naslova zdravstvenega, invalidskega in socialnega zavarovanja.

Vzpostavitev stalne opazovalnice za čezmejnost, ki jo upravlja Avtonomna dežela Furlanija-Julijska Krajina, prispeva k ugotavljanju in spremljanju trendov in dinamike čezmejnega trga na podlagi specifičnih kazalnikov.

Poleg tega Euradria omogoča tudi povezanost pristojnih javnih zavodov za zaposlovanje ter javnih in zasebnih Euresovih svetovalcev (za delodajalce in delavce) na čezmejnem območju z namenom okrepitve sodelovanja na področju mobilnosti delovne sile in s ciljem spodbujanja skupnih ukrepov za podporo zaposlovanju.

Čezmejna regija Euradria

ITALIA

Na severu Italija meji na Francijo, Švico, Avstrijo in Slovenijo: povodje Alp označuje naravne meje. Južno ga sestavljata polotok in dva največja otoka Sredozemlja, Sicilija in Sardinija, ne da bi šteli približno 68 manjših otokov. Na ozemlju države sta dve majhni neodvisni državi: Vatikan, v Rimu, in Republika San Marino.
Najpomembnejši sektorji italijanskega gospodarstva v letu 2014 so bili trgovina na debelo in drobno, promet in gostinske storitve (20,1%), industrija (18,5%) in javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialna pomoč (17,2%). Glavni partnerji italijanskega izvoza so Nemčija, Francija in ZDA, medtem ko so ti za uvoz Nemčija, Francija in Kitajska.

SLOVENIA

Nahaja se v jugovzhodni Evropi, Slovenija meji z Italijo na zahodu, z Avstrijo na severu, Hrvaško na jugu in jugovzhodu ter Madžarsko na severovzhodu. Na severu države prevladujejo Alpe, na jugozahodu je kraško območje, planota s številnimi soteskami in apnenčastimi jamami. Slovenija ima 43 km obale, ki se od Jadrana do Hrvaške razprostira na Jadranu. Najpomembnejši sektorji slovenskega gospodarstva v letu 2014 so bili industrija (27,1%), trgovina na debelo in drobno, promet in gostinski sektor (20,4%) ter javna uprava , obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialna pomoč (17%). Glede uvoza in izvoza so glavne partnerice Slovenija Nemčija, Italija in Avstrija.

Čezmejna regija

Regija Euradria vključuje pokrajine Furlanije – Julijske krajine (Trst, Videm, Gorica, Pordenone) v Italiji, statistične regije Goriška, Obalno-kraška in Notranjsko-kraška v Sloveniji ter okrožji Istra in Primorsko-GorskiKotar na Hrvaškem.

Regija Euradria je območje visoke evropske poklicanosti. Od Beneške republike, Avstro-Ogrske monarhije, nastanka nacionalnih držav pa do procesa evropske integracije so čezmejne regije med Italijo, Slovenijo in Hrvaško vedno delile številne elemente skupne evropske identitete. Skupne kulturne, zgodovinske in družbene značilnosti ter dolga zgodovina čezmejnih odnosov so med temi ozemlji sčasoma ustvarile niz povezav, ki jih celo dve svetovni vojni nista mogli pretrgati. Vse to se odraža tudi pri zaposlovanju na območju, kjer poklicna mobilnost predstavlja pomemben gospodarski dejavnik. Proces evropske integracije, ki je med prvimi akterji videlo Italijo (s Pariško pogodbo, podpisano 18. aprila 1951), je z vstopom Republike Slovenije 1. maja 2004 in Republike Hrvaške 1. julija 2013 zagotovil edinstvene pogoje za razvoj čezmejne zgodbe o mobilnosti. EU je umestila čezmejno zaposlovanje med evropska načela do prostega gibanja delavcev, ki so predpisana v 45. členu Pogodbe o delovanju Evropske unije in podrobneje opredeljena v zakonodaji in pravu Sodišča Evropske skupnosti.

Območjekm2PrebivalstvoGostota št. preb./km²
FJK skupaj7.856,00 1.229.944,00156,00
Slovenija skupaj5.583,00912.975,00163,00
Slovenija čezmejno območje **20.273,002.062.874,00101,00
 Slovenia area transfrontaliera **4.825,00283.671,0058,79
Skupaj FJK+SLO28.129,00 3.292.818,00257,00
Skupaj čezmejno območje10.408,001.196.646,00221,79

Furlanija – Julijska krajina je dežela na severovzhodu Italije, nahaja se med Alpami in Jadranom ter meji z  Avstrijo, Slovenijo in regijo Benečije. Regija slavi po konkurenčnem gospodarstvu, ki temelji na industriji, trgovini in storitvah. Sestavljena je iz 4 pokrajin (Trst, Videm, Gorica, Pordenone).

Obalno-kraška regija se razprostira na 5,2% slovenske površine in vključuje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana; zajema obalni del in kraško planoto ter meji z Italijo, Hrvaško in z Jadranskim morjem.

Goriška regija se nahaja na zahodnem delu Slovenije ob meji z Italijo in obsega 11,5% državne površine, z občinami: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin in Vipava. Občina Nova Gorica in okoliške občine imajo odlično prometno povezavo (avtocesta jo povezuje s severno Italijo, avtocesta in železnica pa z osrednjo Slovenijo) in se nahajajo na tako imenovanem vseevropskem prometnem koridorju 5. Območje Gornje Posočje in občine Idrija in Cerkno so pa slabo povezani z osrednjo Slovenijo.

Notranjsko-kraška regija zaseda 7,2 % slovenskega južnega dela ozemlja in meji s Hrvaško. Občine: Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna, ki je tudi glavno mesto regije.