Pravilnik o zasebnosti

Za registracijo in če želite odpreti uporabniški račun na portalu Euradria, morate pozorno prebrati obvestilo o varstvu podatkov in ga sprejeti ter odobriti iz tega izhajajoče pogoje in način izvajanja.

A) Obvestilo o varstvu podatkov za Euradrio

To spletišče obravnava osebne podatke, zato mora biti skladno s pravilnikom (EU) 2018/1725, ki ga za obdelavo osebnih podatkov uveljavljajo ustanove in organi Evropske unije. Informacije, ki jih vsebuje to obvestilo o varovanju podatkov, so podane v smislu 11. in 12. člena omenjenega pravilnika. Splošni pravilnik o varovanju podatkov, pravilnik (EU) 2016/679, se lahko uporabi za vsako obdelavo podatkov, ki jo opravijo zunanji organizmi ustanov in organov EU.

1. Namen specifičnih elektronskih storitev

Namen portala Euradria je nudenje informacij in elektronskih storitev v korist oseb, ki so zainteresirane za zaposlitev v Italiji in Sloveniji, delodajalcev in organizacij, ki iščejo kandidate iz drugih držav ter prebivalcev, ki želijo izkoristiti načelo svobodnega gibanja oseb.

Storitev Euradrie «One-stop-shop» zagotavlja na portalu Euradrie (https://euradria.eu/) dostop do delovnih ponudb, ki jih v sodelujočih državah (Italija in Slovenija) javno objavljajo javne službe za zaposlovanje.

Storitev Euradrie “One-stop-shop” daje osebam, ki iščejo zaposlitev, priložnost, da se potegujejo za specifične delovne ponudbe tako, da vpišejo svoje kontaktne podatke (naslov e-pošte, telefonsko številko) in priložijo svoj življenjepis (CV) v formatu pdf, delodajalcem pa možnost, da objavijo svoje delovne ponudbe.

Interesenti, ki iščejo zaposlitev, in delodajalci se lahko registrirajo pri Euradrii in odprejo svoj uporabniški račun. Registrirani uporabniki lahko ustvarijo delovne ponudbe (ta možnost je dana delodajalcem) in odgovarjati na ponudbe, ki so objavljene na portalu (ta možnost je dana delavcem).

3. Katere osebne informacije se zbirajo in s kakšnim namenom ter s katerimi tehničnimi pripomočki?

Identifikacijski podatki

Osebe, ki iščejo zaposlitev

Osebne informacije, ki so potrebne za odprtje uporabniškega računa za tistega, ki išče zaposlitev, so omejene na podatke, ki so potrebni za identifikacijo te osebe. Edini obvezni podatki so ime, priimek, davčna številka in naslov elektronske pošte.

Delodajalci / podjetja

Katerakoli družba ali zakonsko ustanovljeno podjetje na področju projekta Euradria lahko odpre račun na portalu Euradria. Pri registraciji niso zahtevani anagrafski podatki. Potem ko se je podjetje uspešno registriralo, lahko že objavi eno ali več delovnih ponudb. Pri delovnih ponudbah je treba navesti: opis zadolžitve dela, sektor dejavnosti, delovni sedež, delodajalca

(naziv podjetja). Pred objavo bodo delovne ponudbe odobrili poverjeni uslužbenci Euradrie.

Tehnične informacije

Ta aplikacija uporablja kratkotrajne piškotke (sejni piškotki), ki jih strežnik aplikacije namesti na vnaprej določen način, zato da ima sled sej HTTPS (protokolov za varni prenos hiperteksta) navigacijskih sistemov uporabnikov. Ti piškotki so zbrisani v trenutku, ko uporabnik zaključi sejo in zapre okence navigacijskega sistema ali ko zapade seja HTTPS. Piškotki so lahko uporabljeni tudi za pomnjenje uporabnikov (ali bolje brskalnikov, ki jih uporabljajo za navigacijo v sistemu), ki so že odgovorili na anketo, na poizvedovanje ali podobno zbiranje podatkov.

Noben piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Osebni podatki niso v datoteki registracije v aplikacijo in niso shranjeni v spominu zunaj aplikacije.

4. Kdo je odgovoren za vodenje zbranih osebnih informacij in za kaj je odgovoren?

V skladu s pravilnikom (EU) 2018/1725 je za vodenje zbranih informacij odgovorna dežela Furlanija – Julijska krajina.

Razvojne, podporne dejavnosti in delovanje sistema so lahko poverjene zunanjim podjetjem ali organizacijam, ki dobijo funkcijo »subjekta, poverjenega za obdelavo« podatkov za deželo.

Specifične funkcije sistema, med katerimi je omejitev časa za hranjenje osebnih podatkov in način dostopa/popravkov/blokiranja/brisanja teh podatkov, določa subjekt, odgovoren za obdelavo podatkov.

Uporabniki odgovarjajo za kvaliteto svojih podatkov. V vsakem trenutku lahko dostopajo do podatkov, jih spreminjajo, jih izločijo iz objave ali jih izbrišejo. Podrobnosti so opisane v nadaljevanju v oddelku 6 – Kako lahko preverim, spremenim ali odstranim svoje osebne podatke?

5. Kdo je odgovoren za obdelavo in komu so namenjeni podatki?

Informacije o življenjepisih (CV)/profilih interesentov v iskanju zaposlitve so na portalu Euradrija na razpolago za iskanje in pregled delodajalcem, ki so registrirani in jih je upravitelj spletne strani preveril v imenu odgovornega za obdelavo podatkov, ter osebju Euradrie, zaposlenem pri organizacijah, ki so člani ali partnerji Euradrie. Delodajalci, ki želijo dostopati in še naprej obdelovati osebne podatke iskalcev zaposlitve, to lahko storijo samo v primeru, da so sprejeli način in pogoje uporabe, kot so podrobno opisani v nadaljevanju, in se obvezali, da jih bodo spoštovali.

Informacije o registriranih iskalcih zaposlitve ali o delodajalcih ne bodo posredovane nobeni ustanovi zunaj mreže Euradria za namene, ki bi bili različni od zgoraj opisanih. Shranjeni podatki ne bodo uporabljeni za pošiljanje katerihkoli informacij registriranim uporabnikom, ki za to niso posebej zaprosili, razen sporočil, ki so neposredno vezana na storitev, na razpolaganje z njo in na napredovanje postopka.

6. Kako lahko preverim, spremenim ali odstranim svoje osebne podatke?

Uporabnik lahko v kateremkoli trenutku izbriše svojo registracijo in torej izniči račun Euradria in vse povezane informacije, vključno z življenjepisom. Pred dokončnim izbrisom se zahteva potrditev.

Uporabniki imajo pravico prejeti kopijo svojih osebnih podatkov, ki so shranjeni na portalu Euradria, potem ko so poslali zahtevo z elektronskim sporočilom na naslov euradria@regione.fvg.it

7. Katere časovne omejitve veljajo za shranjevanje podatkov?

Podatki so shranjeni v sistemu, dokler uporabnik ne pošlje preko e-pošte na naslov euradria@regione.fvg.it eksplicitne zahteve za njihov izbris.

Banka podatkov portala Euradria dnevno izvaja varnostno kopiranje (backup) podatkov, da bi jih zaščitili pred poškodovanjem in pred okvarami strojne opreme aplikacij. Podatki iz varnostnega kopiranja ne bodo razširjeni, razen če bi jih morali uporabiti za obnovo banke podatkov in bodo vsekakor shranjeni le za največ mesec dni.

8. Informacije za stike

Za katerokoli vprašanje, reklamacijo ali druga vprašanja, ki se nanašajo na podatke, poslane portalu

Euradri in so tam obdelani, ste naprošeni, da stopite v stik z odgovornim za obdelavo podatkov na naslovu e-pošte: euradria@regione.fvg.it

B) Način in specifični pogoji za uporabo storitev portala Euradria

Storitev za življenjepis (CV) online

1. Ko sprejmejo te pogoje, se interesenti v iskanju zaposlitve strinjajo, da bodo uporabljali storitev “One-stop-shop” Euradrie izključno za to, da bi seznanili delodajalce in člane osebja Euradria, ki imajo dostop do sistema, s svojo razpoložljivostjo interesentov za iskanje zaposlitve.

Potem ko je bila poslana prošnja za specifično delovno ponudbo, ostajata profil prosilca in njegov življenjepis dostopna delodajalcu, ki je odgovoren za delovno ponudbo, za katero je prosilec zainteresiran.

2. Ko sprejmejo omenjeni način in pogoje se delodajalci strinjajo z uporabo storitve Euradria izključno za stike z osebami, ki iščejo zaposlitev, da bi jim ponudili delovno mesto ali dejansko naročilo v podjetju delodajalca. Delodajalci ne smejo zahtevati od oseb, ki iščejo zaposlitev, nobenega plačila ali druge vrste povračila za dane informacije o razpoložljivih delovnih mestih, o službi ali o drugačni vrsti pogodbe.

Pridobljene podatke nikakor ni mogoče uporabiti za reklamo ali prodajo storitev ali proizvodov, pa tudi ne za pošiljanje informacij na trg dela ali ponudb splošne narave. Informacije, ki jih iz življenjepisov dobi banka podatkov portala Euradria, lahko vsebujejo osebne podatke, ki jih je treba obravnavati v skladu z veljavno zakonodajo v zvezi z varovanjem osebnih podatkov, še zlasti v skladu s pravilnikom (EU) 2016/679. Podatki, ki so bili naloženi iz podatkovne banke življenjepisov portala Euradria, se lahko hranijo izključno za obdobje, ki je nujno potrebno za stik s potencialnimi interesenti in za izvedbo nadaljnjih korakov pri procesu sprejemanja v službo. V primeru, da s prejetimi podatki niso dospela dodatna navodila glede njihovega hranjenja, je treba vse podatke dokončno izbrisati v trenutku, ko niso več potrebni za začetni namen, to je najti kandidate za delovno mesto ali za dejanske in stvarne zadolžitve in priti z njimi v stik, kakor je zgoraj podrobno opisano. Samo v primeru, da je oseba, ki išče zaposlitev, izrazila svoje soglasje, lahko delodajalec hrani njene osebne podatke za daljše časovno obdobje.

Splošni predpisi

6. Uporabniki odgovarjajo za katerokoli dejavnost na njihovem računu in ohranjajo svoje geslo tajno in varno na lastno odgovornost.

7. Odgovorni za obdelavo podatkov si zadržuje pravico, da lahko v kateremkoli trenutku preveri istovetnost in druge informacije, ki so jih posredovali uporabniki, da bi se izognil zlorabam in drugim naključnim uporabam storitve.

8. Odgovorni za obdelavo podatkov si zadržuje pravico, da uniči brez predhodnega opozorila katerokoli dejavnost, ki jo ima za nezakonito, proti morali ali vsekakor neustrezno.

Podobno se lahko zgodi uporabniku, za katerega menijo, da se ne obnaša skladno z namenom storitve, da mu zaprejo račun in zbrišejo vse podatke. Odgovorni za obdelavo podatkov ne sprejema nobene odgovornosti zaradi izgube ali škode, ki bi izhajali iz takega ukrepa.

9. Vsako nespoštovanje teh določil in pogojev ali kateregakoli navodila odgovornega za obdelavo podatkov ali drugih organizmov, ki sodelujejo z odgovornim, lahko pomeni kršenje pravilnika (EU) 2016/679, z možnostjo sodne pritožbe.

10. Informativni list o varovanju podatkov in način ter specifični pogoji so priložnostno lahko spremenjeni. Uporabniki se strinjajo, da bodo informirani o teh spremembah z objavo na portalu Euradria za dobo dvanajstih tednov in sprejemajo, da bodo z uporabo storitve po začetku veljavnosti posodobljenih pogojev dali svoj pristanek novim pogojem. Ti novi pogoji bodo veljavni od trenutka ko bodo objavljeni, razen če v objavi ne bo naveden kasnejši datum.