Na voljo je gradivo za spletni seminar o ravnanju v primeru bolezni v Sloveniji in Italiji, ki jo povzroča tudi COVID-19

Na naslednjih povezavah so na voljo posnetki in prosojnice z dveh spletnih seminarjev, ki sta ju 26. marca organizirala in izvedla Inas Slovenija in CISL FVG v sodelovanju z Ial FVG in ZZZS: »Obmejni delavci zaposleni v Sloveniji in postopek priznanja nadomestila za začasne nezmožnosti za delo« in »Obmejni delavci, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji in so zaposleni v Italiji. Postopek za priznavanje nadomestila plače za čas bolezni (vključno s Covid-19) v Italiji«. Spletnih seminarjev se je udeležilo več kot 150 slušateljev, ki so predavateljem lahko zastavili vprašanja: Maja Metlikovec, uslužbenka patronata INAS Cisl v Novi Gorici, Carlo Paci, vodja U. E. za kontrolo uspešnosti regionalne direkcije INPS v Gorici, Paolo Sardi, regionalni direktor INPS Furlanije Julijske krajine in Klemen Ganziti, direktor področja za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno zavarovanje pri Direkciji ZZZS v Ljubljani.

Dopoldanski spletni seminar se je osredotočal na ravnanje v primeru bolezni in na predvideno zavarovanje obmejnih delavcev, ki so zaposleni v Sloveniji, medtem ko so v popoldanskem delu predavatelji razpravljali o postopku za priznavanje nadomestila plače za čas bolezni obmejnim delavcem, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji in so zaposleni v Italiji ter o enačenju karantene zaradi koronavirusne bolezni z boleznijo.

  • Webinar 26.03, 15.00: “Lavoratori frontalieri residenti in Slovenia e occupati in Italia. Iter per il riconoscimento dell’indennità di malattia (compreso Covid-19) in Italiabit.ly/WebinarEURADRIAInpsFVG