Letno poročilo o zaposlitveni mobilnosti znotraj Evropske unije

Evropska komisija je objavila poročilo o zaposlitveni mobilnosti delovno aktivnih državljanov (20-64 let) v državah članicah EU in Evropskega združenja za prosto trgovino v letu 2019.

Objava obravnava dve posebni temi: mobilnost visoko usposobljenih državljanov EU in vpliv demografskih sprememb na potencialne tokove mobilnosti v EU.Objava in njen povzetek sta priložena.

Objava in njen povzetek sta priložena