Zdravstveni tehnik v Trstu

Področje dejavnosti: Bolnišnične storitve

Zadolžitev: Kandidat bo imel zadolžitev poklicnega bolničarja

Vrsta delovne pogodbe: ZA NEDOLOČEN ČAS

Vrsta dela: FULL TIME

Delovni urnik: 36 tedenskih ur v izmenah

Delovno mesto: Trst

Sedež dela: ITALIJA

Pogoji: BLP (Bruto letna plača) € 26.700

Število razpoložljivih mest: 8

Pogoji: Evropska poklicna izkaznica (EPC) države, ki ji kandidat pripada (https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_it.htm) ali vpis v zbornico poklicnih zdravstvenih negovalcev (Ordine delle Professioni Infermieristiche) v Italiji.

Izkušnje: Osnovno znanje in spretnosti, ki jih je kandidat dosegel med  izobraževanjem za bolniško nego.

Znanje jezikov: Italijanščina A2, angleščina A2

Referenčna točka:

Pošljite svoj življenjepis po e-pošti na: euradria@regione.fvg.it in navesite pod »zadeva« INFERMIERE TRIESTE.