Izobraževanje in Usposabljanje

Ta stran vsebuje informacije o dejavnostih, povezanih s pridobivanjem, razvojem in priznavanjem spretnosti in kompetenc v čezmejni regiji, ter o koristnih novostih in pobudah na evropski ravni.

  • Primerjava nacionalnih ogrodij kvalifikacij v Evropi (EQF EUROPASS): Informacije o nacionalnih ogrodjih kvalifikacij in ravneh kvalifikacij. S pomočjo evropskega ogrodja kvalifikacij (EQF) je mogoče ugotoviti, kako se nacionalna ogrodja kvalifikacij (NFQ) povezujejo med seboj. Orodje vam omogoča, da izberete dve državi in preverite, katere vrste kvalifikacij so vključene v nacionalna ogrodja, ki se sklicujejo na evropsko ogrodje kvalifikacij. Za vsako vrsto nacionalne kvalifikacije lahko najdete do 5 primerov kvalifikacij.
  • Indagare i principali settori occupazionali del mercato transfrontaliero (EURADRIA 20/21): due specifici settori di punta comuni e rilevanti nella regione transfrontaliera, raccogliere informazioni sulle competenze professionali di base dei lavoratori frontalieri impiegati nei settori di punta selezionati e sui bisogni dei datori di lavoro, considerando anche gli scenari di cambiamento dei settori selezionati nell’area del progetto, per identificare i 10 profili professionali emergenti rilevanti e riconosciuti bilateralmente nell’area transfrontaliera.
  • Ustvarite profil EUROPASS, v katerem lahko spremljate svoja znanja in spretnosti, pripravite življenjepis v evropskem formatu in spremno pismo ter načrtujte študij ali usposabljanje.