SLUŽBA ZA OBVEŠČANJE EURADRIA

EURES: EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES – EVROPSKA SLUŽBA ZA ZAPOSLOVANJE

EURES

EURES je mreža sodelovanja, ki jo je vzpostavila in jo koordinira Evropska komisija za spodbujanje prostega pretoka delavcev znotraj Evropske unije, kot tudi na Norveškem, Islandiji in v Lihtenštajnu (države EGP) ter v Švici. V njej sodelujejo javne službe za zaposlovanje, sindikati in organizacije delodajalcev. Mrežo sestavljajo Evropski urad za usklajevanje (ECO), nacionalni koordinacijski uradi (NCO), partnerji EURES-a in pridruženi partnerji EURES-a.

V praksi zagotavlja svoje storitve prek portala in mreže približno tisoč Euresovih svetovalcev, ki so vsak dan v stiku z iskalci zaposlitve in delodajalci po celi Evropi.
Eures je razčlenjen na številne projekte in dogodke, katerih namen je spodbujanje mobilnosti v Evropi.

KOMU JE NAMENJEN

– Vsakemu državljanu EU, ki ima pravico do dela in prebivanja v drugi državi članici in čigar prosto gibanje je zagotovljeno na podlagi Pogodbe o Evropski uniji (členi 3, 39, 40) ter z evropsko zakonodajo.
– Vsakemu delodajalcu s sedežem v eni izmed 31 držav članic Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali v Švici, ki ima veljavno identifikacijsko številko za DDV ali nacionalno registracijsko številko.

EVROPSKI PORTAL POKLICNE MOBILNOSTI

Portal Eures omogoča:

  • pisanje življenjepisa v obliki EUROPASS prek funkcije »My CV – moj življenjepis«, za vnos spletnega življenjepisa in ogled profila s strani svetovalcev EURES in evropskih delodajalcev;
  • ustvarjanje Evropskega potnega lista spretnosti prek funkcije »My SKILL PASSPORT – moj POTNI LIST SPRETNOSTI«, prek katere izpolnite elektronski portfelj, ki omogoča popoln pregled vaših spretnosti in usposobljenosti;
  • prijavo pri iskanju zaposlitve prek funkcije »Find a job – Poišči zaposlitev«, ki omogoča dostop do vsakodnevno posodobljene baze podatkov s ponudbami za delo v Evropi;
  • iskanje priložnosti za pripravništvo in vajeništvo;
  • pridobivanje informacij o življenjskih in delovnih pogojih v drugih državah EU;
  • dostop delodajalcev do življenjepisov registriranih kandidatov;
  • objavo ponudbe za delo;
  • spletni klepet s svetovalci EURES, ki so prisotni na evropskem ozemlju in na voljo državljanom in podjetjem pri nudenju informacij, podpore in rešitev za specifične težave.

Obiščite portal EURES

EOJD – EUROPEAN ONLINE JOB DAYS

EOJD – EUROPEAN ONLINE JOB DAYS

European Online Job Days so dinamični zaposlitveni dogodki, ki povezujejo iskalce zaposlitve in delodajalce ter jim nudijo priložnost, da se srečajo in navežejo stike.
Pri svetovalcih EURES in drugih strokovnjakih za zaposlitev lahko kandidati najdejo ne le priložnosti za zaposlitev, temveč tudi koristne informacije in praktične nasvete.

Zaposlitveni dnevi so si različni po številu udeležencev in poklicnem področju, vendar vsi prispevajo k cilju spodbujanja mobilnosti v Evropi.
Zaradi omogočanja dostopa do tovrstnih dogodkov čim večjemu številu oseb so bili ustvarjeni European Online Job Days, ki omogočajo delodajalcem in delavcem, da se »virtualno« srečajo, četudi niso fizično prisotni na samem dogodku.
Obstaja na stotine dogodkov, ki potekajo po vsej Evropi vsako leto.

Obiščite spletno mesto

EURES Targeted Mobility Scheme – TMS

Obiščite spletno mesto