EURES: evropska mreža za sodelovanje zavodov za zaposlovanje

EURES: EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES – EVROPSKA SLUŽBA ZA ZAPOSLOVANJE

EURES

EURES je mreža sodelovanja, ki jo je vzpostavila in jo koordinira Evropska komisija za spodbujanje prostega pretoka delavcev znotraj Evropske unije, kot tudi na Norveškem, Islandiji in v Lihtenštajnu (države EGP) ter v Švici. V njej sodelujejo javne službe za zaposlovanje, sindikati in organizacije delodajalcev. Mrežo sestavljajo Evropski urad za usklajevanje (ECO), nacionalni koordinacijski uradi (NCO), partnerji EURES-a in pridruženi partnerji EURES-a.

V praksi zagotavlja svoje storitve prek portala in mreže približno tisoč Euresovih svetovalcev, ki so vsak dan v stiku z iskalci zaposlitve in delodajalci po celi Evropi.
Eures je razčlenjen na številne projekte in dogodke, katerih namen je spodbujanje mobilnosti v Evropi.

KOMU JE NAMENJEN

– Vsakemu državljanu EU, ki ima pravico do dela in prebivanja v drugi državi članici in čigar prosto gibanje je zagotovljeno na podlagi Pogodbe o Evropski uniji (členi 3, 39, 40) ter z evropsko zakonodajo.
– Vsakemu delodajalcu s sedežem v eni izmed 31 držav članic Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali v Švici, ki ima veljavno identifikacijsko številko za DDV ali nacionalno registracijsko številko.

EVROPSKI PORTAL POKLICNE MOBILNOSTI

Portal Eures omogoča:

 • pisanje življenjepisa v obliki EUROPASS prek funkcije »My CV – moj življenjepis«, za vnos spletnega življenjepisa in ogled profila s strani svetovalcev EURES in evropskih delodajalcev;
 • ustvarjanje Evropskega potnega lista spretnosti prek funkcije »My SKILL PASSPORT – moj POTNI LIST SPRETNOSTI«, prek katere izpolnite elektronski portfelj, ki omogoča popoln pregled vaših spretnosti in usposobljenosti;
 • prijavo pri iskanju zaposlitve prek funkcije »Find a job – Poišči zaposlitev«, ki omogoča dostop do vsakodnevno posodobljene baze podatkov s ponudbami za delo v Evropi;
 • iskanje priložnosti za pripravništvo in vajeništvo prek namenskega razdelka »Drop’p in@EURES«;
 • pridobivanje informacij o življenjskih in delovnih pogojih v drugih državah EU;
 • dostop delodajalcev do življenjepisov registriranih kandidatov;
 • objavo ponudbe za delo;
 • spletni klepet s svetovalci EURES, ki so prisotni na evropskem ozemlju in na voljo državljanom in podjetjem pri nudenju informacij, podpore in rešitev za specifične težave.

Obiščite portal EURES

EOJD – EUROPEAN ONLINE JOB DAYS

EOJD – EUROPEAN ONLINE JOB DAYS

European Online Job Days so dinamični zaposlitveni dogodki, ki povezujejo iskalce zaposlitve in delodajalce ter jim nudijo priložnost, da se srečajo in navežejo stike.
Pri svetovalcih EURES in drugih strokovnjakih za zaposlitev lahko kandidati najdejo ne le priložnosti za zaposlitev, temveč tudi koristne informacije in praktične nasvete.

Zaposlitveni dnevi so si različni po številu udeležencev in poklicnem področju, vendar vsi prispevajo k cilju spodbujanja mobilnosti v Evropi.
Zaradi omogočanja dostopa do tovrstnih dogodkov čim večjemu številu oseb so bili ustvarjeni European Online Job Days, ki omogočajo delodajalcem in delavcem, da se »virtualno« srečajo, četudi niso fizično prisotni na samem dogodku.
Obstaja na stotine dogodkov, ki potekajo po vsej Evropi vsako leto.

Obiščite spletno mesto

DROP’PIN@EURES – PRILOŽNOSTI ZA PRIPRAVNIŠTVO IN VAJENIŠTVO

DROP'PIN@EURES – OPPORTUNITÀ DI TIROCINIO E APPRENDISTATO

Drop’pin je orodje, ki spodbuja vzpostavljanje odnosov in partnerstev med evropskimi organizacijami, ob tem pa omogoča izvajanje ciljnega iskanja med številnimi priložnostmi v bazi podatkov, na primer na podlagi posameznikovega poklica in po državah.

Registracija uporabniku omogoča nalaganje življenjepisa, prijavo za različna delovna mesta in izmenjavo lastnih izkušenj z drugimi uporabniki.
Ponudbe, ki so namenjene predvsem mladim, so pridobljene iz zasebnega sektorja, od nevladnih organizacij (NVO), različnih ustanov in institucij ter zadevajo priložnosti za delo s pogodbo o pripravništvu, opravljanje vajeništva, programe usposabljanja (vključno z učenjem prek spleta) in storitve v podporo mobilnosti.

Obiščite spletno mesto

YFEJ 6.0 – YOUR FIRST EURES JOB

YFEJ 6.0 – YOUR FIRST EURES JOB


Your first EURES job je projekt mreže EURES, ki ima dvojni cilj: na eni strani pomagati mladim, ki so stari med 18 in 35 let, z državljanstvom ene od 28 držav EU ali Islandije in Norveške, najti zaposlitev, pripravništvo ali vajeništvo v drugi državi EU in obenem podpreti podjetja pri pridobivanju delovne sile, ki jo potrebujejo.
Platforma  EUJOB4EU je zasnovana kot zbirka, v kateri so na enem samem mestu zbrani življenjepisi mladih kandidatov, ki se zanimajo za delovne izkušnje v tujini in iščejo ponudbe za delo evropskih delodajalcev, ki potrebujejo mlade delavce. Pobuda zagotavlja različne vrste storitev, med katerimi so obveščanje, zaposlovanje, ujemanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela, financiranje – za mlade kandidate, kot tudi za delodajalce.
Za sodelovanje in prejemanje storitev se pričakuje izpolnjevanje naslednjih pogojev:

 • državljanstvo ene izmed 28 držav članic EU ali Islandije in Norveške;
 • starost med 18 in 35 let;
 • zakonito prebivališče v eni izmed 28 držav članic EU ali na Islandiji in Norveškem;
 • iskanje zaposlitve/pripravništva/vajeništva v eni izmed 28 držav članic EU ali na Islandiji in Norveškem.

Za delodajalce:

 • velike organizacije ali MSP (majhna in srednje velika podjetja) s sedežem v eni izmed 28 držav članic ali na Islandiji in Norveškem.

Obiščite spletno mesto

REACTIVATE 35+

ReactivateJob

REACTIVATE 35+ je projekt mreže EURES, ki je namenjen delavcem, starejšim od 35 let, ki želijo sodelovati na evropskem trgu poklicne mobilnosti s ciljem zaposlovanja ali opravljanja vajeništva in pripravništva ter delodajalcem s sedežem v eni izmed 28 držav članic EU ali na Islandiji in Norveškem.
Projekt nudi svetovalne in usmerjevalne storitve, podporo pri pisanju življenjepisa in spremnega pisma, usposabljanja (delavnice in MOOC), ocenjevanje usposobljenosti, obveščanje o prostih delovnih mestih, delavnice in dogodke ter sodelovanje v predizbirnih postopkih in pri zaposlitvenih razgovorih.

Obiščite platformo REACTIVATE 35+ za vnos  življenjepisa in dostop do finančnih ugodnosti.

Obiščite spletno stran